1 24 november 1962. IJtje Agenant en Gerrit Moras. Jan Jongkind. 5 Langs deze weg danken wij allen hartelijk die hebben meegewerkt om ons huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag te maken. H. Dekker E. Dekker-Venneker Waarland, nov. 1962 Slootgaardweg (Post Dirkshorn) Piet Ruiter trouwde op 5 mei 1919 met Trijntje Bleeker en ze gingen wonen in de Speketer Hier werden vijf kinderen geboren: Annie, Jans, Neeltje, Sjaan en Arie. Trijntje Bleeker overleed op 9 maart 1931 aan een longontsteking. Er kwam een huishoudster, maar deze ging na een half jaar weg. Annie kreeg toen de verantwoording voor het gezin. Klagen deed Piet Ruiter niet, hij aan vaardde het leven zoals het op zijn pad kwam. Dit was niet gemakkelijk want op 14 oktober 1934 verbrandde de boerderij door blikseminslag. Ternauwernood kon het gezin zich redden. In nachtgewaad rende Piet Ruiter met vier kinderen, één logeerde er bij de familie Bakker-Bleeker, naar de boerderij van Schrama (nu: Ringvaartweg 50). Een jaar na de brand liet Piet Ruiter een nieuwe woning met koolboet bouwen (nu: Ringvaartweg 44). 10 november Vertrokken uit Waarland: N.B. Knijn van Kerkstraat 19 naar Ede, J.M.Jaspers van Veluweweg 37 naar Schoorl, L.C. Nieuwboer van Slootgaardweg 3 naar Beverwijk en G.A.M. Borst van Veluweweg 60 naar Amsterdam. nu en dan de verrichtingen in Harenkar spel zult bekijken. Van de heer P. Groot kreeg hij namens de bevolking een fiets. En hij vroeg aan de heer Mooyman, wanneer de fiets ver sleten zou zijn, de bel op te sturen zodat deze in Dirkshorn in een museum kan worden bewaard. 29 december Aankondiging. Op 9 januari a.s. hopen G. Moras en Y. Moras-Agenant hun gouden echt vereniging te vieren. Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen vragen aan God hen nog lang te mogen sparen. ’s Morgens om 9.00 u. wordt in de parochiekerk van de H. Wulfram een plechtige H. Mis opgedragen tot hun intentie. De receptie is van 4 tot 6 uur in café Stoop. 31 december Per 7 januari 1963 wordt de manufacturen- handel en woninginrichting van J.A. Bos overgenomen door N. Zonneveld. De heer Bos bedankt de klanten voor de prettige manier van samenwerking en beveelt zijn opvolger aan. De zaak wordt op dinsdag 8 januari des namiddags om 2 uur heropend en de heer Zonneveld hoopt op dezelfde plezierige samenwerking met zijn klanten. 30 november Hartelijk afscheid voor secretaris N. Mooyman. De gemeenteraad van Harenkarspel heeft in haar vergadering gisteren afscheid genomen van secre taris N.W.M. Mooyman. In roerende woorden vertolkten burgemeester Nolet en de gemeenteraadsleden Lantman en Paarlberg de gevoelens van dankbaar heid van de bevolking. Burgemeester feliciteerde hem hartelijk met diens benoeming als burgervader van Ovezande in Zeeland en bood hem namens de raadsleden een prachtige verrekijker aan. Hij zei daarbij: Ik hoop dat u met deze kijker vanaf Ovezande zo

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 5