NIEUWS VAN VROEGER pS Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan In deze rubriek leest u het Waarlands nieuws uit de tweede helft van 1962. Er is een selectie gemaakt uit het Noordhollands Dagblad Alkmaar en Omgeving, aangevuld met een bericht uit het Limburgs Dagblad. We hebben bij enkele berichten in cursief een stukje informatie gegeven. Voor direct gevr. een leerling- en een halfwas Bankwerker Gebr. Stoop Smuigelweg Waarland tel (0226) - 353. 10 juli Alkmaar. Na een balavond bij Tante Nel te Zijdewind zijn in Waarland in de nacht van 29 op 30 april van dit jaar tien gaasbakken met pootappelen omgegooid. Ook is er een hooiklamp in brand gestoken. Dit fikkie richtte een schade aan van f 171,- De beide daders werden veroordeeld tot elk f 100,- boete. Bij de vraag, hoe ze er toe kwamen dergelijke baldadigheid uit te halen, was hun reactie: Rottigheid. 20 juli Hendrikus Petrus Bruin vraagt een vergunning aan voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Bleek- meerweg. Deze aanvraag wijkt af van 24 juli Schagen. Er hing in zaal Igesz een echte examensfeer bij de gisteren begonnen examens voor het middenstandsdiploma. Ondanks de drukkende of beklemmende sfeer was de verstandhouding tussen de examinatoren en kandidaten uitstekend. Werden de examenkandidaten op het matje geroepen dan bleken toch velen onder hen in een uiterst nerveuze stem ming te verkeren. De geslaagden uit Waarland zijn: A.P. Bruin, G.M. Groen, M.A. Groen, J. Kok en T.J. van Ophem. het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning kan men vóór 4 augustus a.s. schriftelijk bezwaar indienen bij het gemeentebestuur. 4 augustus Aankondiging. Op 15 augustus hopen P.J. Broersen en C. Broersen-van Leeuwen, wonende aan de Slootgaardweg 4, 6 oktober 1962. 3 Dit schrijft ons de s e-et van de voetbalvereniging Con Zelo te Waarland: Geachte sportredacteur, In het Noordhollands Dagblad van maandag 1 oktober schrijft u dat u de juiste familierelatie van de Dekkers nog niet heeft achterhaald, welnu, ik wil u daar gaarne behulpzaam mee zijn: De foto uit de krant stuur ik u hierbij, aanvoerder, 8 Theo. Nu de familiebanden: De nummers 1 en 4 zijn broers. De nummers 2 en 8 zijn ook broers en neven van 1 en 4. De nummers 5 en 7 zijn broers. Nummer 6 is een neef van 5 7 en 3. Nummer 3 is weer ’n neef van 5, 6 en 7 Nu als sluitstuk van deze Dekkers „beweging”: 1, 2, 4 en 8 zijn geen fa- I mille van de nummers 3,5, 6 en 7, als we tenminste niet al te ver gaan. Hopende dat u er nu een beetje uit wijs kunt worden, zo niet dan ben ik altijd genegen om tekst en uitleg te ko men geven. Met vriendelijke sportgroeten, G. ZUIJDAM, secr. '/■Ja «3 r A W -11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 3