36 Trientje Ruiter, voordat ze met haar moeder naar Stoffelhof ging. 25 juni Vanmorgen eerst gegeten en daar na mijn gebeden gedaan en toen Moeder de kamer klaar had, mocht ik eruit. En het is mij goed bevallen. Ook had ik eerst nog een brief voor Joop Veldman geschreven, die nu toch weer even beter wordt, geluk kig maar voor hem. Jantje was in de kamer aan het strijken en wou nog eens graag het boek horen van Kinderen van de Heide. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Vanavond hoorde ik nog een leelijk nieuwtje, nu dat Jacob Stoop aanstonds wel voor 6 weken naar de gevangenis moet. O wat vind ik dat toch erg voor hem, het is zoo’n goeie jongen. Hij was altijd zo goed voor mij ook, maar ja, daar wordt niet naar gevraagd. Ik zal hem eens extra in mijn gebeden gedenken hoor, opdat hij er niet zo erg tegen op zal zien. Vanavond is Anne ook nog even thuis geweest met tabaksplanten, maar niemand moest ze hebben, zodat zij ze morgen weer wegbrengt, ook niet onaardig. 26 juni De post bracht ook vandaag weer een verrassing voor me. Een anzicht van Tante Dina met bericht dat ze a.s Maandag komt te logeren. Heerlijk vind ik dat voor me, maar het meest toch voor Moeder. Die vindt het ook wel eens leuk als ze komt. Daarom had ik ook hoofdzakelijk voor haar geschreven, dan gaan ze ook een dagje naar Anne toe te gast. Als het dan maar mooi weer is, maar dat zullen Met dank aan Dit is de dertiende en laatste aflevering van Berichten uit de Kuil of wel het Dagboek van Trientje Ruiter. Ze heeft u hopelijk een mooi tijdsbeeld en een goede indruk gegeven van haar dagelijkse beslommeringen. Ook heeft u kunnen lezen dat, hoewel het oorlog was, het leven aan de kaai z’n gewone gangetje ging.Trientje was, ondanks haar ziekte en handicap, een sociaal meelevend persoon en geïnteresseerd in de mensen om haar heen. Door haar belangstelling wist ze de aandacht te krijgen en zo het isolement waarin zij verkeerde een positieve wending te geven. Zij schreef met vele mensen, kreeg vaak antwoord terug en bleef zo op de hoogte van ieders wel en wee. Haar gezondheid werd geleidelijk minder en het zal voor haar moeder een hele opgave geweest zijn om haar dochter te kunnen blijven verzorgen. Dit heeft ze nog tot in het begin van de jaren zestig volgehouden. Toen er in Schagen een plaatsje vrijkwam in het verzorgingshuis Stoffelhof zijn zij daar naar toe verhuisd. Trientje en haar moeder hadden het daar naar hun zin. Trientje Ruiter overleed op 15 mei 1972 op 54-jarige leeftijd en haar moeder op 17 jan 1976. Geertruida van Straaten werd 91 jaar. Ze zijn begraven op het kerkhof in Waarland. we dan maar hopen. Na de middag heb ik eerst nog tot kwart over éénen gelezen in Fransiscus van Assisië, dat prachtig mooi is. Nu heb ik nog even mijn tanden gepoetst, die wel zo vuil werden. Vannacht zijn er in de kop van Holland wel 8 vliegtuigen neer gevallen, ook nogal dicht in de buurt. Arme mensen. Van 12 uur tot 5 over half 1 heb ik niets anders gehoord dan sterk geronk van vliegtuigen. Ook deze nacht heb ik weer voor hen allen gebeden. Er zullen gerust wel bij geweest zijn, die een moeilijke strijd voor Gods rechterstoel hebben meegemaakt. Arme stumpers toch. Zij rusten in vrede. Met dank aan de familie Ruiter voor het beschikbaar stellen van het dagboekje.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 36