35 dat ik in mijn geheimschrift zal neer schrijven. 22 juni Alle uren, behalve half 4, heb ik horen slaan. Dus niks geslapen. De vliegmachiens vlogen druk. Om ongeveer 10 minuten voor 2 schrok ik van een bom of van een vallend vliegtuig. Wat het eigenlijk was, weet ik niet, maar in een oogenblik stond de kamer in lichte laaie. Ik heb daarom maar het gebed van de stervende gebeden. Om ongeveer kwart voor 4, dat ik aan mijn rozenhoedje aan het bidden was, kwam de Pastoor bij me op bezoek. Te praten over die Mis, dat ik al wist van de Kapelaan. Hij heb een heel tijdje met mijn zitten praten overal over en nu ga ik weer bidden. De Mis zal hij laten doen, als ik weer beter ben. Dus niet op het feest van het H. Sacrament, maar mijn noveen bid ik natuurlijk uit. 23 juni Gisteren middag stond ons boetje bijna in brand, zodat ze buiten stoken moesten. Dat gaf veel drukte voor Moeder en Jantje. Vannacht weer slecht geslapen. Ik ben blij dat zoo’n nacht dan maar weer om is. Oome Jan is vanmorgen weer weg gegaan. Hij had nog wel willen blijven om te gaan hooien, maar het weer is juist niet zo mooi. Later is het opgeknapt. Eerst heb ik mijn gebeden gedaan en toen even een brief aan Tr. Lanjouw geschreven of ze toch morgen maar komen wil, om rede ik geregelt die pijn weer heb. Jantje ging vanmiddag om de thee naar Annie van Oome Piet. Toen heb Moeder lekker even de kleedjes van de tafeltjes gestreken, want ik dacht dat Vrouwtje Beers wel eens zou komen. Maar ze is er toch niet geweest. Ook weer koorts gehad, want ik werd beurtelings heet en koud. Vanmorgen hadden Moe en Jantje een grote verrassing voor me. Jantje had aan Dirkmaat om paling voor mij gevraagd. En Moe kon een halfpond krijgen hoor voor 3 kwartjes. O wat heb ik heerlijk gesmuld: paling met aardappelen met bloemkool. 24 juni Dus vanmorgen was het geen H. Mis met Communie zo ik gehoopt had, maar één geluk heb ik toch dat die Mis uitgesteld is tot ik weer beter zou zijn. En ik hoop dat dit weer spoedig zou komen, want vanmorgen werd ik voor het eerst fris wakker en had lekker de hele nacht geslapen. Siem heb vanmorgen bij de Docter geweest voor zijn maag. En om kwart over 11 kwam Docter bij mij. Ik had nu geen koorts en denk niet dat ik koorts krijg vandaag. Hij heeft gezegd dat ik er morgen 3 kwartier uit mocht en zachtjes aan uitbreiden dus. Eerst kwam Marijtje, even daarna Vrouwtje Beers en toen even later Zuster. Ze hebben eerst een poosje bij me zitten praten. De wensen en bidplaatje van Piet Pater gelezen en even gezellig met mij zitten praten. Later heeft Zuster mij geholpen, dat erg zeer deed, maar ja, dat was ook zo ontstoken. Moeder en Jantje hadden het weer zo druk met die akelige kachels en ze hebben het al zo druk met naaien en stoppen. Ik zou blij zijn als ik ook weer eens wat kan doen hoor, maar ze willen vragen of Anne de andere week nog weer eens te komen naaien. Vanmorgen kreeg ik eindelijk eens het verlangde bericht van Gerda. Ze had het zo druk schreef ze me. Ook nog een kaart van Arie en Klaas Bruin. Op de eerste bladzijde van dit dagboekje van Trientje Ruiter is een foto van Kick Smit geplakt. Kick Smit was in die tijd een bekende voetballer van HFC Haarlem en het Nederlands elftal. Hij was getrouwd met Rie Ruiter, een nicht van Trientje. Trientje noteerde elk dag de gebeurtenissen die ze meegemaakt had. Een indruk van hoe klein ze dat opschreef, ziet u hiernaast. En elke pagina was vol. SEPTEMBER «>- KICK SMIT’S SIGARENMAGAZIJN SCHOTERWEG 26- HAARLEM TEL. 16020 .’n in >i 44~t ZONDAG 5 'Uf püdft-Mtj tw-x, y (ddt >K xdc. - ^Ltd do'c4t*''lyy, - f -4il-f/^ïu. ^vtlt fiktr-tik?- ,d. 'Cfrt+y. ty-lvj‘C*'- 4^-ii (~^~K Mn- tki-4a4>^'4-<-L'^ MM-b

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 35