30 Corrie, opoe en opa Groen en Tiny verlaten de kerk in Waarland na de Eerste Heilige Communie van Ria. Cadeautjes vond ik leuk En dan de communiefeesten. In 1944 deed ik mijn Eerste Heilige Communie. Ik kreeg voor die gebeurtenis een donkergroen-zwart gemêleerd pakje. Het was gemaakt van een binnenstebuiten gekeerde mantel van een overleden mevrouw. Van de voorbereidingen op het feest, herinner ik me vooral de lessen over nuchter blijven. Daar werd door de juf en de pastoor veel nadruk op gelegd: nuchter van twaalf uur ’s nachts tot het ter communie gaan. Ik vond dat op mijn Eerste Communiefeest geen probleem, Het begon ’s morgens om elf uur en eindigde aan het eind van de middag, rond meikerstijd. Veel familie van opoe woonde in ’t Zand en zij waren met paard-en-wagen gekomen. Uit geheel vrije wil Ook mijn Plechtige Heilige Communie herinner ik me nog. Ik zat in de zesde klas van de lagere school in ’t Veld. De pastoor vond dat ik in Waarland mijn Plechtige Communie moest doen. De laatste week voor het feest zou ik de voorbereiding doen op de school in Waarland. Uitgerekend die week kreeg ik de griep. De voorbereiding had ik gemist, maar toch mocht ik mijn Plechtige Communie doen. Tijdens de mis zei de pastoor: Jongens en meisjes, jullie gaan jullie Doopbeloften plechtig hernieuwen. Jullie gaan eeuwig trouw maar in de jaren daarna vaak wel. Ik ging dan op klompen naar de schoolmis en dat was ruim een half uur lopen. Vooral als het ’s zomers warm weer was, kreeg ik vaak dorst. Het gevolg was, dat ik een aantal keren ben flauwgevallen in de kerk. Ik niet alleen, maar het gebeurde ook bij andere kinderen. Terug naar de voorbereiding op mijn Eerste Communie. Het binnenlopen van de kerk werd eindeloos geoefend onder leiding van de juf. Vanuit de sacristie naar achteren en daarna door het middenpad naar voren: handjes gevouwen, hoog gedragen, vlak onder je neus en dan netjes en langzaam lopen. En na de mis op dezelfde manier weer de kerk uit. Ik vond er niets aan. En dan over de dag zelf. Twee gebeurtenissen in de kerk zijn mij bijgebleven: het lopen door het middenpad en de hostie die te lang aan mijn gehemelte bleef plakken. Het feestje thuis vond ik wel leuk. Mijn grootouders bleven te gast. ’s Middags was er lof en weer datzelfde lopen door de kerk. Na het lof kwamen de ooms en tantes feliciteren. Ik kreeg cadeautjes, zoals heiligenbeeldjes, een kerkboek en bidprentjes. Ja, het was een deel van het Rijke Roomse leven. Ik herinner me ook, dat ik na de kerk van ’s morgens bij thuiskomst, andere kleren aan moest. Want het communiepakje moest mooi blijven voor het lof. Ook werd het bewaard voor de volgende broertjes. Bij de Eerste Communie van mijn broer Wim is het mis gegaan. Toen hij thuis was uit de kerk zag hij een fiets staan, sprong erop en reed in zijn enthousiasme te water. Kopje onder en flinke paniek, want zijn communiepakje kon hij de rest van de dag niet meer aan. In mijn jeugd werden veel kerkelijke feesten gevierd. Ik kan deze nog allemaal opnoemen. Toch heb ik ook hier een keuze gemaakt. Als eerste vertel ik over mijn herinneringen aan Allerzielen. Op 2 november worden de overledenen herdacht. Als kind geloofde ik, dat ik met een Onze Vader, een Wees gegroet en het slotgebed: Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, de zielen van de overledenen vanuit het vagevuur de hemel in kon bidden. Je deed dat in de kerk. Na elke verloste overledene moest je dan even naar buiten, daarna weer naar binnen om de volgende ziel te verlossen. Op 6 januari 1950 waren mijn ouders 12^ jaar getrouwd. Ook dat feest werd thuis gevierd, op een avond in de woon keuken. De oudste drie kinderen van ons gezin: Corrie, Tiny en ik mochten er een deel van de avond bij zijn. Het was gezellig, heel vol en hoewel de kachel uit de keuken was verwijderd, was het verschrikkelijk warm. Tijdens de avond kregen we ook de kapelaan op visite, tot schrik van mijn moeder, raakte hij wel heel erg vrolijk terug naar de pastorie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 30