Woord vooraf N. Slagter, voorzitter. Het zal u ongetwijfeld meteen opgeval len zijn. Ons blad Toendertoid ziet er aan de buitenkant vanaf nu heel anders uit. Dat is niet helemaal vanzelf gegaan. Het begon al weer enige tijd geleden met een opmerking in het bestuur. Moeten we weer eens wat veranderen aan de lay out, was de vraag. En dan begint het balletje te rollen. Er gaan wat opmerkingen over tafel. Maar een eensluidende mening was er nog niet. In de volgende vergade ringen keerde het onderwerp elke keer terug. Uiteindelijk kwamen we bij de omslag van Toendertoid terecht. Twintig jaar lang stond hierop een foto van de helaas verdwenen molen van de Schaapskuil. Na veel wikken en wegen dachten wij dat een foto van de Waarlandsmolen ons blad een nieuw en beter gezicht zou geven. Een molen die nog steeds ons dorp siert en trots zijn wieken verheft aan de Hoebelaan. Maar bij ons besluit zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Bij drukkerij Gerja lieten we proefdrukken maken en uiteindelijk hebben we een definitieve keus gemaakt. Om u enigszins wegwijs te maken, hebben we in augustus van dit jaar op nieuw een foto van de Waarlandsmolen genomen en wel op de plaats waar onge veer een eeuw geleden de foto voor de nieuwe omslag gemaakt is. In de loop der jaren zijn er rond de molen vele ver anderingen geweest, te beginnen met het graven van het zwembad, de aanleg van een voetbalveld en de verkaveling waar door het water bij de molen verdween. En vervolgens in 1962 met de aanleg van de Hoebelaan. U ziet rechts van de molen een deel van een dak. Dat is nu het Molenhuijs. Verder is ook de brug over de uitlaat van de molen zichtbaar. Links staat de boerderij van Jan Groot, gehuwd met Maartje Volkers. Later is deze stolp bewoond door de familie Morsink en vanaf 1937 door Jan Schuijt, Trien Groen en hun gezin. Een brand verwoestte deze stolp in 1962. Voor de molen liep een brede molensloot. Maar wie zijn de kinderen op de brug? Wie is de man met de kloet in de schuit en wie is het jongetje? Mogelijk zijn er lezers die ons dit kunnen vertellen. Met deze nieuwe omslag en met diverse artikelen hopen wij dat er weer een inte ressant en gevarieerd magazine gemaakt is. Mocht u opmerkingen hebben, dan horen we die graag. Graag wens ik u veel leesplezier bij deze Toendertoid. Nog steeds verheft de Waarlandsmolen zijn wieken aan de Hoebelaan. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 2