r Waarland, 24 juli 2012. De Volleringweg anno 2012. 25 Begin jaren tachtig kwam de provincie Noord-Holland met een fietspadenplan. Burgemeester Wesselink haakte hierop in en attendeerde de samenstellers van het rapport op de veel te smalle Hogebrug. Twee auto’s konden elkaar namelijk niet passeren. Een nieuwe brug én een rijwielpad langs de Smuigel- en Volleringweg zou de verkeersveiligheid duidelijk ten goede komen. In 1982 werd hiertoe een besluit genomen. De provincie bekostigde de nieuwe brug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn en een groot deel van het aan te leggen fietspad. Voor de realisatie van het fietspad moes ten de bomen worden gerooid en de sloot langs de Volleringweg worden verlegd. Omdat betrokken grondeigenaren bereid waren om mee te werken, kon het plan al spoedig worden aanbesteed. Tot 27 april 1984 kon voor de klus wor den ingeschreven en eind van dat jaar was de aannemer klaar. Vanaf dat moment was de Volleringweg voor zowel fietsers als automobilisten een stuk veiliger ge worden. Steeds meer verkeer De Lantmanstraat en Leiakker komen uit op deze verkavelingsweg. Bij de St. Janschool zijn oversteekplaatsen gemaakt en daar is ook een voetpad richting Kerkstraat gekomen. Verder heeft men de weg veiliger proberen te maken door verkeersdrempels aan te leggen. Bij één van die drempels gaf dit problemen. Bewoners aan het begin van de Fresia- en Bloemstraat hadden last van het bonkend geluid van auto’s, die over die drempel reden. Het gevolg was, dat de echte drempel werd verwijderd en er een visuele voor in de plaats kwam. De meeste knotwilgen, geplant bij de aanleg van het fietspad, staan er nog. En anno 2012 krijgt de weggebruiker, komend vanaf de Waarlandsbrug, het gevoel binnen te komen in een open polderlandschap. Geraadpleegde bronnen: - Archief Gemeente Harenkarspel. Met dank aan: Corry Smit-van Duin en Gerard Zutt. Deze steen is geplaatst als een dankbare hulde van alle parochianen aan den overgetelijken stichter herder en weldoener van deze kerk en parochie PASTOOR JOANNES JACOBUS VOLLERING overl. 12 aug. 1939 Een steen Straatnaambordjes herinneren aan drie pioniers, die zich hebben ingezet voor het stichten van een parochie en een katholieke school. Pastoor Vollering, hoofdonderwijzer Smeets en loco-burgemeester Andries Dekker waren de eersten naar wie een weg in Waarland is genoemd. Aan de pastoor bestaat naast zijn graf nog een herinnering: een speciale steen in het kerkportaal. ■at Bk ■2'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 25