Toendertoid Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Inhoud: Bestuur Stichting Waarland van Toen Woord vooraf 2 Nieuws van vroeger 3 Weg van de pastoor (III) 6 11 Een spel van vroeger 18 Weg van de pastoor (IV) 20 26 Een buurtje apart (IV) 27 25 Gulden van de Koningin 32 Moin eerste kermis 33 Berichten uit de Kuil 34 Oplage: 650 exemplaren. Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. 1 Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever De contributie bedraagt 12,50 per jaar. Rabobank Alkmaar e.o. rekeningnummer: 15.59.05.848 Copyright 2012 Stichting Waarland van Toen Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toestemming nodig van de Stichting Waarland van Toen. Werkgroep Stichting Waarland van Toen Het historisch magazine Toendertoid verschijnt twee keer per jaar: 1 mei en 1 november. Uit het verleden maar niet vergeten Herinneringen aan Watenstedt 1943-1945 Correspondentieadres: Bloemstraat 24 1738 CK Waarland ISSN: 1382.4473 nummer 41 1 november 2012 voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg lid: Jan Houtenbos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 1