Herinneringen aan Joop Zutt 1 We zullen zijn inbreng en zijn kennis over Waarland missen. Op de eerste pagina van Toendertoid stond jarenlang het Woord vooraf van onze oud-voorzitter Joop Zutt. Vaak ging het over iets wat hem in ons dorp was opgevallen. En als een goed historicus waren dat meestal de veranderingen waarover hij dan schreef. Als eerbetoon en ter nagedachtenis aan hem plaatsen wij het In memoriam, zoals dat wordt opgenomen in het Westfries Biografisch Woordenboek. Namens het bestuur van Waarland van Toen, Piet Kleverlaan. ohannes Nicolaas Adrianus Zutt werd op 30 augustus 1942 in Waarland geboren. Hij was de zoon van Arie Zutt en Geertje Busker en gehuwd met Riet Berkhout. Bankdirecteur met hart voor historie Op 2 november j.l. overleed onze mede oprichter van Waarland van Toen, onze inspirator, schrijver en vriend, Joop Zutt. Enkele jaren geleden open baarde zich bij hem een ernstige ziekte, die uiteindelijk niet te overwinnen was. Grote waardering hebben wij voor de wijze waarop hij met zijn ziekte omging. Joop was een Waarlander in hart en nieren. Zijn hele leven bleef hij trouw aan zijn geboorte dorp. Na zijn lagere schooltijd ging hij naar de ULO in Alkmaar en daarna werkte hij bij een kruidenier. Joop moest in militaire dienst en door een ongeval op de stormbaan raakte hij in het hospitaal. Na zijn revalidatie besloot hij bij een administratiekantoor te gaan werken. Een keuze die er voor zorgde dat hij op 28 oktober 1965 werd benoemd tot kas sier van de plaatselijke Boerenleenbank, de voorloper van de Rabobank. Joop was hier duidelijk op zijn plaats. Door zijn serieuze en integere instelling gaf hij een goede invulling aan zijn functie als bankdirecteur. Toen er in 1998 een fusie kwam, kon hij met vervroegd pensioen. De belangstelling voor de geschiedenis van Waarland kreeg Joop zo’n vijftig jaar geleden. Samen met zijn vriend Arnold Lantman bezocht hij archieven, bewaar de foto’s en luisterde naar verhalen van zijn vader en andere Waarlanders. Ook was hij lid van het Waarlands Dorpsjour- naal. Een team, dat zo’n tien jaar lang de gebeurtenissen in ons dorp op film vastlegde. Hij was nauw betrokken bij de organisatie van het Eeuwfeest in 1990. Een jaar later is de stichting Waarland van Toen opgericht. Schrijven werd vanaf toen een belangrijke hobby voor Joop. Hij heeft niet alleen verhalen geschreven in ons blad maar ook voor de bundel van het Westfries Genootschap. Verder heeft hij er voor gezorgd dat Toendertoid het visitekaart je is geworden van onze stichting. Aan het samenstellen van Toendertoid 39 heeft hij nog volop mee gewerkt. Hij heeft, zoals altijd, een goed leesbaar en op waarheid getoetst verhaal geschreven. Dit was zijn laatste bijdrage. Joop is jarenlang voorzitter geweest. Hij wilde niet op de voorgrond treden, luisterde naar zijn medebestuursleden en gaf hen de ruimte om hun eigen ideeën in gezamenlijk overleg uit te voeren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2012 | | pagina 1