Woord vooraf JBfch' Joop Zutt, voorzitter. 1 U heeft weer een verrassend nummer van Toendertoid in handen. Gastschrijver Jogchum IJpma schrijft een uitvoerig artikel over een nederig huisdier: de kip. Nooit gedacht dat hierover zoveel te vertellen zou zijn. Verder treft u een artikel aan over een bijzondere erfenis, de ruim 200 jaar oude erfenis van de Franse be zetting. Piet Stam blikt terug op zijn erva ringen in Nederlands-Indië. Vertrouwd is het dagboek van Trientje Ruiter en het nieuws van vijftig jaar geleden. Piet Kleverlaan timmert voort op een deel van de Communicatieweg en schetst de bouw van de schutsluis in Waarland. In het vorig nummer van Toendertoid werd melding gemaakt van het afscheid van Riet Wever-Appel. Recentelijk is opnieuw een belangrijke wijziging in de samenstelling van ons bestuur gekomen door het afscheid van Jeanet Stroet. Vanaf het allereerste begin van de Stich ting Waarland van Toen schreef zij arti kelen voor ons blad. Artikelen die zich vaak kenmerkten door de originele invals hoek en met een fijn pennetje geschreven. Ook bij de invulling van de Najaars middag was zij een belangrijke schakel. Al die jaren verzorgde ze samen met haar man Piet de ledenadministratie en de verkoop van losse nummers. Wij zullen de inbreng en betrokkenheid van Jeanet en Piet missen. De werkzaamheden van Piet en Jeanet zijn met ingang van 1 februari 2010 over genomen door Els Bruin-Danenberg. Voor de ledenadministratie, losse nummers of bewaarbanden kunt u bij haar aan de Nieuwe Polderweg 2a terecht. We wensen haar een goede tijd in ons bestuur toe. A l eerder is beschreven hoe zorgvuldig we de inhoud van Toendertoid na zien en trachten storende fouten te voor komen. Het is een beetje flauw om daar over opnieuw te beginnen. Toch valt er deze keer niet aan te ontkomen, want in Toendertoid nr 35 staat een voor ons als redactie weer zo’n onverklaarbare fout. In het artikel De Communicatieweg van Piet Kleverlaan staat op bladzijde 34 een foto van De Tortelduif, terwijl in het bijschrift café De Posthoorn staat vermeld. De foto is al eerder gebruikt, zodat voor de trouwe lezers van Toendertoid de ver wisseling van namen van de dorpscafés onmiddellijk is opgevallen. Maar voor de goede orde willen we toch deze fout met nadruk in beeld brengen, want in de vroege ochtend van 14 februari van dit jaar is dit beeldbepalend pand door een felle brand verwoest. Op dit moment is nog niet bekend of en hoe De Tortelduif zal worden herbouwd. I Een beeld van De Tortelduif na de fatale brand op 14 februari 2010. I Ruim honderd jaar geleden (1902) ging de eerste Tortelduif ook in vlammen op. rpr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2010 | | pagina 1