Woord vooraf Joop Zutt, voorzitter. 1 zo’n vast onderdeel, soms schokkend, soms aanleiding tot een glimlach van: o ja! Piet Kleverlaan besteedt weer aan dacht aan één van Waarlands wegen. Deze keer wordt de langste en meest on bekende weg van Waarland belicht: de Communicatieweg. Dat ook ditmaal het Westfries niet ontbreekt zal u niet verba zen. Liesbeth Wever denkt terug aan een feest uit haar kinderjaren en Riet Wever- Appel verwoordt in een gedicht beleve nissen uit haar beginjaren in Waarland. Riet heeft kenbaar gemaakt dat zij terug treedt als bestuurslid van de Stichting Waarland van Toen. Jammer, maar be grijpelijk. Vanaf de oprichting in 1991 is zij nauw betrokken bij de Stichting. Tot november 1998 was zij voorzitter en maakt tot op heden deel uit van het bestuur.Vanaf het eerste nummer van Toendertoid schreef zij Westfriese gedichten voor ons blad, daarnaast verzorgde zij samen met Jeanet Stroet het programma voor de Najaarsmiddag. Riet namens alle leden van de Stichting Waarland van Toen en in het bijzonder namens het bestuur wil ik je bedanken voor alles wat je voor ons in al die jaren hebt gedaan. We zullen je inbreng missen. Naast een afscheid mogen we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen. Vanaf september j.l maakt Els Bruin-Danenberg deel uit van ons bestuur. We wensen haar een goede tijd in ons bestuur toe. heeft er waarschijnlijk nooit bij stil gestaan, maar is het niet vreemd dat nog niet zolang geleden alléén in de Sloot gaard brongas werd gevonden en niet in Waarland. Nog niet zo lang geleden werd dat gas bijna huis aan huis gebruikt om het dagelijks eten klaar te maken. Door een dertig meter lange pijp welde spontaan het gashoudende water naar boven, waarbij het gas opgevangen werd in zo’n grote zwarte ketel. Gratis en voor niks. En in de Waarlandspolder? Nergens gas te vinden, hoewel dat er op verschillende plekken het dertig meter diep gelegen water naar boven komt. In deze aflevering van Toendertoid verschaf fen we u hierover meer duidelijkheid. Dat het leven vol verrassingen zit, ontdek te Piet Kleverlaan. Via via kwam hij er ach ter, dat de tjalk van schipper Tinus (Tinus Bruin) in volle pracht is hersteld. Na om zwervingen in de Wieringermeer en de Noordoostpolder keerde dit honderd jaar oude schip weer terug naar de Langedijk. De vrachtvaart komt in deze aflevering ook op een andere manier ter sprake. Nic Droog, oud-Waarlander, vertelde aan zijn dochter Karin z’n levensverhaal. Recht uit het hart sprak hij over het overlijden van zijn ouders en de manier waarop de gezinsleden werden ondergebracht bij familieleden. Vertrouwde artikelen vindt u natuurlijk ook. Trientje Ruiter schreef over een dramatische episode uit het oorlogsjaar 1943. Nieuws van 50 jaar geleden is ook

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2009 | | pagina 1