Woord vooraf Wij ontvingen: Joop Zutt, voorzitter. 1 Vanaf het eerste nummer van Toendertoid hebben wij de uitgaven kunnen verzorgen zonder enige vorm van reclame. Met dit nummer komt daar een einde aan, want er wordt uitvoerig reclame gemaakt. Reclame in de meest primitieve vorm, dat wel. Nico Slagter heeft er twee pagina’s mee vol geschreven, afkomstig uit de programmaboekjes van de revues van De Cromico S. Het geeft een aardig tijdsbeeld weer. Elke middenstander werd persoonlijk benaderd om een advertentiete plaatsen en je ziet aan de samenstelling ervan hoeveel inspanning men zich getroostte om toch maar vooral een pakkende tekst te verzinnen om het bedrijf prominent voor het voetlicht te brengen. Vrijwel elke middenstander deed mee en vond het in ieder geval belangrijk genoeg om zich in het programmablad te presenteren. Of het de omzet daadwerkelijk verhoogde is nog maar de vraag. De plaatselijke middenstand was in die tijd overigens altijd van de partij bij eve nementen in het dorp. De traditionele verloting tijdens de pauze van de toneel verenigingen, uitvoeringen van de fanfare, ouderavonden van de Jeugdbeweging of de revues van De Cromico’s: steeds wist men de middenstand te vinden voor het - J. Danenberg: diverse koopaktes. - H.B. Jaspers: gegevens veefonds. - G. Volkers-Jonker: gegevens Katholiek Thuisfront. Diverse foto’s: J. Borst, P. Meester, M. Mulders-Bloemzaad, J. Nolten, fam. Pater, G. Volkers-Jonker. Alle gevers hartelijk dank. Heeft u materiaal dat u aan onze Stichting wilt schenken? Neem dan contact op met Jeanet Stroet, tel. 0226-421574. Een van onze bestuursleden is regelmatig te vinden in het Regionaal Archief in Alkmaar. Tot zijn en onze verrassing trof hij daar in een bijna honderd jaar oude krant een artikel aan over Waarland. In een verhaal van een halve krantenpagina groot beschrijft de auteur de verande ringen die het dorp in de laatste vijftig jaar heeft ondergaan. Het is een fascine rend artikel. In een volgende uitgave van Toendertoid zullen we hier ongetwijfeld de nodige aandacht aan besteden. beschikbaar stellen van de prijzen. En of dat altijd van harte is gegaan? Maar het hoorde er indertijd blijkbaar bij. Overigens zult u zich niet storen aan de reclames in deze Toendertoid en de be trokken adverteerders hebben de bewuste advertentie vast en zeker al betaald. In dit nummer treft u een uitvoerige be schrijving aan van vijftig jaar wel en wee van het Katholiek Vrouwengilde, geschre ven door Rianne Groen. We zijn bijzonder blij met haar bijdrage. Mogelijk zult u ook in komende nummers artikelen van haar hand aantreffen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2008 | | pagina 1