Een sta in de weg. Waarland, 1 september 2001, 39 Bij Simon Jaspers, de vader van Ben, gin gen ze elke ochtend om een koppie. Maar veel soeps was dat bakkie opgewarmde koffie van de vorige dag niet. Simon Jaspers woonde waar nu de fam. J. Bakker woont. Het hele boekhoudgebeuren begon na de oorlog. Voor die tijd kwam de com mies van de gemeente bij de mensen vra gen of hun inkomen nog hetzelfde was als het jaar daarvoor. Of het klopte was puur een zaak van vertrouwen. Ben was er de man niet naar om nare klusjes op te knap pen. Als er tuinders waren die een boete opgelegd hadden gekregen en zij kwamen bij het kantoor daarover hun beklag doen, dan moest Piet de kastanjes voor Ben uit het vuur halen. Dan kroop Ben zo snel mogelijk in de kast om een confrontatie met de boze tuinder te vermijden. Ben zag zijn toekomst in Nederland niet zo zitten en maakte, zoals velen in die periode deden, plannen voor emigratie overzee. Op 15 juni 1955 verkocht hij voor 1.000 het huisje aan Piet Zuijdam. Veertien maanden later op deed Piet voor 500 zijn kantoortje van de hand aan kastelein Willem Jonker van het tegenoverliggende café De Posthoorn. In 1977 werden de broers Dick en Jan van der Gulik eigenaren van De Posthoorn maar niet van het brandspuithuisje. Cees Valk wilde de parkeerstrook waarop het Geraadpleegde bronnen: - Regionaal Archief - ’Noord-Kennemerland’ te Alkmaar. - Archief gemeente Harenkarspel - Archief Verenigde Noord-Hollandse dagsbladen te Alkmaar. Met dank aan: - Mw. M. Duimel-Stam. - C. van der Gulik. - J.P. Keet. - P. Zuijdam. Het gezin van Ben Jas pers. Enkele jaren had hij zijn administratie kantoor gevestigd in het brandspuithuisje. Inzet: Piet Zuijdam nam de praktijk over nadat de familie Jaspers naar Amerika emigreerde. huisje stond nog niet uit handen geven. Als onderdak voor zijn auto’s wilde hij het huisje nog niet kwijt. Uiteindelijk werd de strook grond met het spuithuis verkocht aan Jan van der Gulik. Toen hij zes jaar later op het stuk grond achter het brandspuithuis wilde bouwen, stond het hem danig in de weg. Een struikelblok, wat moest dat krot daar? Opeens was de herinnering aan zijn broer die vol vuur tegen datzelfde huisje aan voetbalde verd wenen. Met hetzelfde elan waarmee Plaatsman in 1903 had geijverd voor de bouw, werd het spuithuisje gesloopt, en was het in een onbewaakt ogenblik plots uit het dorpsbeeld verdwenen. Willem Jonker en zijn vrouw Riek Hoek gebruikten het als berging voor spullen die in het café teveel plaats in beslag na men en voor zaken die ze niet dagelijks gebruikten. Allerhande dingen werden er in opgeborgen. In 1963 besloten Willem en Riek het café te verkopen en met de kinderen naar Alk maar te verhuizen. Het was woensdag na de kermis en in het café waren de sporen en geuren van het drink- en dansfeest overal waarneembaar. Op die dag werd Cees Valk de nieuwe eigenaar van het café en vanzelfsprekend ook van het voormali ge spuithuis. Op 16 januari 1964 namen Cees en Truus Valk hun intrek in het café. En wat deden ze met het brandspuithuis je? Daarin parkeerden ze hun mooie auto’s welke onder andere ook werden gebruikt bij trouw- en rouwdiensten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 41