ONWIJS GAAF ONDERWIJS (VI). ArnoldLantman - Joop Zutt Zijn steun en toeverlaat. Ongelijke gelijken. Dirk Plaatsman fungeerde ruim vijfentwintig jaar als hoofdonderwijzer aan de Openbare Lagere School te Waarland. Vol enthousiasme was hij in 1880 als dertig jarige in de polder begonnen als hoofdonderwijzer aan de kleine dorpsschool. In al die jaren had hij met wisselend succes en plezier in Waarland gewerkt. Hij was gezien en werd gewaardeerd, dat wist hij en het deed hem goed. Plaatsman miste haar intens. Altijd was zij zijn steun en toeverlaat geweest. Vaak had zij hem gecorrigeerd op zijn soms steile manier van optreden. In conflictsituaties kon zij zaken relativeren en deze in de De verbindingsweg tussen Dirkshorn en De Weel maakte dat de school voor de kinderen veel beter bereikbaar werd. Het oostelijk deel van de weg werd later ‘Weelweg’genoemd. De foto is gemaakt rond 1920. juiste verhoudingen plaatsen. De anders zo zelfverzekerde Plaatsman moet zich onzeker hebben gevoeld en moeite heb ben gehad om de draad van het dagelijks bestaan weer op te pakken. Het waren bewogen jaren geweest in het leven van Dirk Pieter Plaatsman en bepaald niet de gemakkelijkste. In zijn privé-leven was hij diep getroffen door het overlijden van zijn vrouw in de zomer van 1904. Ruim 27 jaren waren ze met elkaar opgetrokken in goede en kwade tij den. Samen hadden ze hun gezin op gevoed en tot beider voldoening hadden drie van de zes kinderen hun bestemming gevonden in het onderwijs. Juist op het moment waarop de meeste van hun kinderen waren uitgevlogen en het voor zijn vrouw wat rustiger zou moeten wor den, had de tyfus keihard toegeslagen. Na een kortstondige ziekte was zijn geliefde vrouw overleden. Hij heeft ongetwijfeld moeten terug denken aan de eerste jaren te Waarland waarin hij op een prima manier samen met burgemeester Comelis Francis van Ha- ringcarspel zijn ideeën voor het onderwijs ten uitvoer had kunnen brengen. De groot ste voldoening gaf nog steeds de aanleg van de nieuwe verbindingsweg van Dirkshorn naar De Weel. Een weg, welke de school voor praktisch alle kinderen goed bereikbaar had gemaakt. De schoolbibliotheek liep goed. Het schoolverzuim was nu tot redelijke pro porties teruggebracht. Minder tevreden mocht hij zijn over de lessen in het nuttig handwerken. Een terugkerende bron van zorg. Onderwijzeressen bleken in de prak tijk meestal maar korte tijd in Waarland te willen blijven. De noodzakelijke conti nuïteit in dat specifieke onderwijs werd te vaak onderbroken, doordat een geschikte opvolger moeilijk was te vinden. Ergeren kon Plaatsman zich aan de matige belang stelling voor het herhalingsonderwijs. Al jaren scoorde hij met zijn leerlingenaantal slecht ten opzichte van zijn collegae in Kerkbuurt en Dirkshorn. Dat moet hem ongetwijfeld behoorlijk dwars hebben ge zeten. Er moeten hem meer zaken hebben dwars gezeten. Feit was dat Dirk Pieter Plaats man en burgemeester Comelis Francis goed met elkaar overweg konden. Door 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 24