Van Sloeierd naar Sabinahof. Waarland, 15 augustus 2001, 21 I Niek en Neeltje van der Fluit kregen tien kinderen. Na Ank kwamen er nog drie; Piet, Ria en John. In 1977, na hun 40 jarige bruiloft, besloten ze het wat kalmer aan te doen. Niek verkocht wat land en ze gingen er vaker op uit. Van deze rust hebben ze samen kort mogen genieten. Op 19 februari 1980 overleed Neeltje van der Fluit ten gevolge van een verkeers ongeval. Tien jaar later is Niek verhuisd naar een huisje nabij Sabinahof en zijn jongste zoon John betrok, na een verbouwing, de ouderlijke woning aan de Slootgaardweg. Niek woont nu tevreden in het nieuwe Sabinahof, waar hij veel aanloop van zijn kinderen krijgt en geniet van zijn 26 klein en 27 achterkleinkinderen. Met dank aan: - Niek Nolten. - Jacob Rentenaar, Geraadpleegde bronnen: - Regionaal Archief Noord-Kennemerland te Alkmaar. - Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn. - ’Waarland van Toen’A. Zutt 1979. - Stamboom familie Nolten. Het gezin van Niek en Neeltje Nolten-van der Fluit op een foto uit 1967. V.l.n.r: Ank, Theo, Ria, Corrie, Niek, Jopie, Piet, Bets, Els. Onder: John, Neeltje, Niek si: De juiste geboorte datum van Klaas Nolten is 4 juni 1880 i.p. v. 4 april, zoals eerder werd vermeld. Nieks ouders en broer Piet woonden vanaf 1942 weer in het brugwachtershuis van de Speketer. Daar ‘studderde’ vader Klaas wat om huis, bediende de brug en hielp Piet bij het zetten en lichten van de fuiken. Het vissen op paling deed hij graag. Op 18 oktober 1958 overleed Klaas Nolten. De moeder van Niek was eigenlijk nooit ziek. Zij stierf dan ook onveiwachts, op 10 september 1966, 82 jaar oud.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 23