Veilig in de Sloeierd. 19 10 Mei 1940. Niek hoorde op de radio van de Duitse inval en ging die ochtend toch met Jan Veldman naar de polder te werk. Er lag een geheim vliegveld in de Wie- ringermeer. Die dag moesten ze de lan dingsbaan met ruiters vol zetten, dit om te voorkomen dat er vliegtuigen konden lan den. De vijand kwam niet naar de Wie- ringermeer, wel werd op die dag het vliegveld Bergen gebombardeerd. Na vijf dagen tevergeefs vechten, capituleerde Nederland en werd ons land bezet gebied. Aanvankelijk ging het dagelijks leven op het platteland haar gangetje. Duitsers zag men er nauwelijks. Maar geleidelijk aan begon men ook in West-Friesland meer van de bezetting te merken. Veel goederen gingen op de bon. Op zekere dag kwam bij Niek Nolten in Winkel iemand uit Den Helder aan de deur. Hij wilde voor f 5 een zak aardappelen kopen. Te goeder trouw deed Niek dat. Even later kreeg Niek bezoek van de politie. Ze schaduw den de man uit Den Helder, want deze verkocht de aardappelen door met grove winst. Niek kreeg een procesverbaal omdat de politie meende dat ook hij zich schuldig maakte aan die praktijken. Door de rechtbank in Alkmaar werd Niek ver oordeeld tot f 100 boete en tot zijn grote ergernis kreeg de bewuste persoon uit Den Helder de helft. In 1942 werd Klaas Nolten weer brug wachter en verhuisde hij met Jantje en zoon Piet naar het brugwachtershuis van Niek en Neeltje kort na hun huwelijk. De foto werd gemaakt in het foto-atelier van Arpad Moldovan te Nieuwe Niedorp. weleer. Ze konden het nu wat rustiger aan doen. In de oorlog was er nauwelijks ver voer over het water en de brug hoefde daarom niet zo vaak te worden geopend. Piet werd beroepsvisser en pachtte vis water in de Speketer, in het Geestermer- ambacht en rondom Schagen. Het interieur van de woning in de Sloeierd kreeg een ‘vurfte’ en toen dat droog was, kwamen Niek, zijn vrouw en kinderen er wonen. schoongemaakte koegang van de boerde rij in Zijdewind. Toen ’s nachts de bruiloft was afgelopen gingen Niek en Neeltje naar hun woning in Winkel. Het was in de oorlog verboden te luisteren naar de buitenlandse zenders. Dit verbod werd echter door velen genegeerd, wat er toe leidde dat de radiotoestellen moesten worden ingeleverd. Ook Niek bracht zijn nieuwe radio naar de politie te Dirkshom. Om toch op de hoogte blijven van het nieuws ging hij ’s avonds met buurman Arie Klaver naar zolder om daar clan destien naar Radio Oranje te luisteren. Tegenover het café in Kalverdijk (nu: ’t Roer) was een bivak met luchtafweerge schut ingericht. Van daaruit beschoten de Duitsers vliegtuigen van de geallieerden. In januari 1944 waren Niek en broer Piet tijdens het vissen er getuigen van hoe een Amerikaanse bommenwerper door de Duit sers werd beschoten en brandend neer stortte nabij de Laandeiweg in Oudkarspel. Het was redelijk veilig in de Sloeierd. Men moest zich echter wel houden aan de regels van de bezetters, zoals de verduis tering van ramen en het straatverbod na acht uur. Een enkele keer was er een raz zia of kwamen vrouwen en kinderen uit de stad aardappelen, melk en brood kopen. De bevrijding werd in de gemeente Ha renkarspel gevierd met een grootse op tocht. Vele inwoners uit de Sloeierd en Waarland namen hieraan deel. Regelmatig gingen Niek en Neeltje met hun drie kinderen, Jopie, Theo en Bets, op bezoek naar Zijdewind en de Sloeierd. Het oudste kind mocht voorop de stang van de fiets, de tweede in een bakkers- mand achterop en de derde in de kinder wagen. Zo gingen ze op zondagmiddag en waren voor het avondeten weer thuis. Het tuindersvak werd voor vader Klaas te zwaar, zijn broer Piet had er geen zin in en daarom kon Niek het bedrijf van zijn vader ovememen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 21