Vlooien en een ‘gezondheid’. Een dubbele bruiloft. Het werd serieus met Neeltje van der Fluit uit Zijdewind. ‘Voor de oorlog kon ik werk krijgen in de Wieringermeer gaat Niek verder schaag. Daar was hun tijdelijk onder komen. Ze werkten 5772 uur per week tot zaterdag 15.00 uur en verdienden f 0.30 per uur en bij regenverlet f 0.18. Ze sliepen op de koegang van een boerderij op de lange laag. Ieder had een klein kist je voor wat privé-spulletjes. Niek weet nog, dat hij de hele week dezelfde kleren droeg: dat een kop soep f 1 kostte en dat Freek Masteling twee keer per week op de motorfiets vers brood van Jaap Beemster- boer kwam brengen. Zelf ging hij woens dagavond naar huis en kreeg dan voor de laatste dagen van de week zelfgebakken brood van zijn moeder mee. Op een keer gaf moeder hem ook kamfer mee, dit was tegen de vlooien in zijn strobed. Het was zwaar werk in de polder. Niek droeg een ‘gezondheid’, dit was een katoenen band om het middel en gaf steun in de rug. Bij goed weer hield hij zich op bij de kruising Veluweweg-Kerkweg. Daar stond het ziekententje van Willem Jonker. Hier waren altijd jongens en meiden en werden de nieuwtjes uitgewisseld. Het was ook het vertrekpunt om gezamenlijk op stap te gaan. Niek verdiende, toen hij een jaar of acht tien was, f 15 per week. Eén rijksdaalder mocht hij houden als zondagsgeld, de rest moest hij thuis afgeven. Hij kon Hink verteren in vergelijking met zijn leeftijd genoten die bij hun vader op het bedrijf werkten. Zij kregen maar één gulden per week. Op zondagmiddag ging Niek met een stel vrienden te biljarten bij Pepping op De Weel of bij Dirk Oud op Blok huizen. Ze dronken er een flesje gazeuse of oud bruin en na een paar uur fietsten ze weer op huis aan. Niek rookte twee pakjes Miss Blanche per week. Eén pakje met twintig sigaretten kostte toen f 0.20. Tijdens Waarlandse kermis hielden de tuinders uit de Waarlandspolder twee da gen ‘vakantie’ en gedurende de Zijde- winder kermis deden de tuinders uit de Sloeierd dat. Kermis was een feest voor groot en klein en ook voor Niek en zijn kornuiten. Men kon de zorgen van de crisistijd voor even vergeten. Tijdens de winteravonden kaartte Niek veel met zijn vader en z’n broers Arie en Piet, ze pandoerden. Toen Niek als veertienjarige bij Jan Bruin Jong werkte, maakte hij voor het eerst kennis met Neeltje van der Fluit uit Zijdewind. Zij was daar meisje voor dag en nacht. Later is het echt serieus gewor den en op 1 mei 1937 trouwden ze voor de wet. Neeltje was één van de vijftien kin deren van Dirk van der Fluit en Elizabeth Beemsterboer. Toentertijd kwam het in grote gezinnen vaak voor, dat kinderen op dezelfde dag trouwden. Zo ging het ook in deze familie. Drie dagen na het wettelijk huwelijk trouwden Niek Nolten met Neeltje en Gerard van Oers met Annie van der Fluit in de kerk van ’t Veld. De H. Mis was om 10.00 uur en na afloop werd met de familie het feest voortgezet in de pas Na het geploeter in de polder zocht Niek werk in de wegenbouw. Voor een karig loontje kon hij als manusje van alles aan de slag bij de verbetering van de weg Ver- laat-Schagen. Dit beviel hem niet, hij was liever op de akker. Een meevaller was dat er een brief van de Cultuurtechnische Dienst uit de Wieringermeer op de deur mat viel. Niek kon als landarbeider in dienst komen. Het werk van de arbeiders werd geregeld vanuit het kantoor te Wie- ringerwerf, waardoor hij met zijn vaste maat Jan Veldman uit Waarland nu eens bij de ene en dan weer bij de andere bedrijfsboer aan de slag moest. Toen de Wieringermeer in 1930 was drooggelegd, kon men niet meteen het nieuwe land bebouwen. Na enkele jaren kwamen boeren uit alle delen van Ne derland naar de nieuwe polder om te zamen met landarbeiders 20.000 ha in cul tuur te brengen. Niek Nolten trok met 20 andere Waarlanders voor drie maanden naar de Wieringermeer. Ze werkten daar voor Dirk ‘Bram’ Dekker, die zijn paarden en de jongens voor deze periode aan de boeren verhuurde. Als er niet met paarden kon worden gewerkt, hielpen ze met graan nazoeken op ziektes, hooien of bij het dorsen. Elke maandagmorgen om vijf uur ver trokken ze op de fiets naar Lambert- 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 20