a Geen voetbal, wel een ‘biljartje’. Goeie bazen. Niek Nolten had als los arbeider altijd werk, ook in de moeilijke crisisjaren. Eerst bij Jan Bruin-Jong, later bij Simon en Gert Jonker. Hij had aan alle drie een goede baas, echter bij Gert Jonker kwam Niek wat vaker overhuis. Hij was kame raad met Willem Jonker, die bij Gert was thuisgehaald. Ook Nieks oom, Jan Groen van de ‘Akkerendam’ en vroegere buur Jan Spaans waren blij als hij in drukke tijden kon bij springen met melken of hooien. Voor zijn oom bracht hij de melk met een hondenkar naar de weg en voor Spaans reed hij met paard en wagen. In het voorjaar van 1930 zette Jan Meester aardappelen. Onrustig keek hij steeds ach terom. Toen hij aan het ‘end’ van de akker was, zag hij rook en vuur: zijn oude stolp stond in brand. Veel haast had hij niet om de brand te blussen. De stolp brandde tot aan de grond toe af en toen iemand hem vroeg of hij hoog verzekerd was, zei hij: ‘Ja, tot de nok an toe.Of de verzekering heeft uitbetaald verhaalt de geschiedenis niet, wel vertrok Meester op een zekere dag met de noorderzon. Niek vertelt: ‘Een sportman was ik niet, ik hield van biljarten en kaarten. Verder verbrandde nog in 1932 op klaar lichte dag de boerderij van de familie Pan kras in de Speketer en een j aar later de boe renplaats van Jacob Moras. Tijdens een zwaar onweer op 18 juli 1934 de boer derijen van Cees Bruin én van Piet Bruin. Op 14 oktober 1934 werd de stolp van Piet Ruiter door de bliksem getroffen. Hier kon het gezin ternauwernood worden gered. Voetbalvereniging Con Zelo speelde in de beginjaren van haar bestaan op een stuk grasland waar nu Sabinahof staat. Een groep enthousiaste jongens, die zich O.K.B. ‘Op Klompen Begonnen’ noemde, was de aanzet tot een officiële club. Niek Nolten had geen binding met deze jon gens. Als hij de hele week had gewerkt, voelde hij er niets voor op zondag tegen een bal te trappen. In augustus hielp Niek thuis met de oogst van zilveruitjes. Deze werden met de hand geplukt en op de akker op kleden uit gestort en gedroogd. Daarna schepte Niek de uitjes in een bak met een zinken plaat, zeefde en sorteerde ze: klein of nep tot 28 mm, drielingen van 28-35 mm en groter. De nep en drielingen waren voor de verkoop, de grote uien werden op de belt gestort. Niek weet zich te herinneren dat hij met de praam stenen en balken van een vierkant moest halen uit de Speketer. Deze waren afkomstig van een gesloopte boerderij. Zijn vader heeft tezamen met metselaar Simon Jaspers van dit materiaal een koeboet achter het huis gemaakt. 17 De ‘brandpolder Zes stolpen gingen ‘in rook’ op. 1 Stolp van Jan Meester, 2 van de familie Pankras, 3 van Jacob Moras, 4 van Cees Bruin, 5 van Piet Bruin, 6 van Piet Ruiter. Niek kon in drukke tijden bijspringen bij buurman Jan Spaans. VJ.n.r.: Marie Spaans, Niek Nol ten, Reijer Spaans en Nel Spaans met een kind op de arm. A V .-'X

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 19