Kramer en Kees en Nico Zutt. De leden betalen twee dubbeltjes per week aan con tributie. 14 okt.: Piet Bruin, Hogebrugweg D 95, overlijdt plotseling op 25-jarige leeftijd. Lantman wordt benoemd tot erelid van het koor. Arie Zutt viert zijn zilveren jubileum en wordt toegesproken door pas toor A. Verhaar. Piet Smit en Jaap Stoop worden als bestuurslid herkozen. 23 nov.: Simon Bruin en Trien Danenberg zijn 12>/2 jaar getrouwd, zo laten hun kinderen Siem, Piet, Vera, Corrie, Dickie en Ciska weten. 1 dec.: Mej. A. Zwagerman is bij de afdeling Waarland/’t Veld van het Wit Gele Kruis, aangesteld als tweede kraamverzorgster. 10 dec.: De 53-jarige C.D. uit Waarland moet in de Alkmaarse rechtbank voor Mr. J. Krabbe verschijnen. Op 21 oktober was hij te Heerhugowaard met zijn auto, op de Molenweg, van de weg geraakt. Zijn voer tuig stond muurvast in de drassige weg berm. De politie had D. opgemerkt en een proces verbaal opgemaakt. D. verklaarde dat hij in een plaatselijk café slechts 7 bor rels achterover had geslagen. De officier eiste één jaar ontzegging en één maand gevangenisstraf. Uitspraak volgt. 20 dec.: De gemengde zangvereniging, die op 24 mei van dit jaar is opgericht, treedt voor het eerst op. Tezamen met het R.-K. Gemengd koor ‘Sint Caecilia’ uit Noord- Scharwoude wordt er een concert in het Jeugdhuis verzorgd. 20 okt.: Te koop: z.g.a.n. fornuis, 220 volt. K. Smit Waarland. In café Stoop belegt het bestuur van de Speketerspolder een vergadering om te spreken over een mogelijke ruilverkave ling van deze polder. Ruim twintig inge landen zijn aanwezig om de plannen, welke in een eerdere bijeenkomst door Ir. F.L.A. Maandag, rijkscultuur consulent van Noord-Holland, zijn besproken, nog eens door te nemen. De ingelanden geven voorzitter Arie Schrama opdracht een aan vraag voor de ruilverkaveling bij Gedepu teerde Staten van Noord-Holland in te dienen. 24 okt.: P. Noordstrand Dzn. is te Tiel geslaagd voor een examen van de Nederlandsche Heidemaatschappij. 20 nov.: In de afgelopen week zijn voor het net Oude Niedorp, K 2262, de volgende tele foonaansluitingen tot stand gebracht: S. Blaauw 309, W. Dekker Hzn. 314, M. Hoek 337, A. van Ophem 347 en Jac We ver 345. 22 nov.: Het kerkkoor houdt een ‘Caecilia feest avond’. Er wordt afscheid genomen van Gert Lantman, hij was 25 jaar secretaris. Simon Bruin en Trien Danenberg vierden hun 12l/2jarig huwelijks jubileum. V.l.n.r. boven: Simon Bruin, Piet, Siem. Trien Danenberg. Onder: Dick, Vera, Cor, Ciska. 13 I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 15