12 Piet Wester nam op 1 oktober 1951 af scheid als dijkgraaf van de Slootgaardpolder. 2 okt.: In de parochiekerk van de H. Wulfram vindt in één viering de huwelijksinzege ning plaats van de twee bruidsparen: Dirk van Duin en Maria Groen, Simon Groen en Theodora Westgeest. 5 okt.: In het Jeugdhuis wordt de film ‘II Po- verello’ vertoond. Deze film gaat over het leven van de Heilige Franciscus van Assisië. 6 okt.: Waarland heeft een jongerenvereniging, zo kopt de krant. De ‘Jongemannen vereniging’ telt weldra 35 leden. Een keer in de twee weken wordt er een ontwikke- lingsavond gehouden. Deze vindt plaats in het Jeugdhuis en wordt na de Congregatie gegeven. Het voorlopige bestuur wordt gevormd door: Adriaan Bruin, Jan Dek ker, Thijs Smit, Piet Zuijdam, Henk 26 sept.: De diverse polders houden bestuurs verkiezingen. Bij de Waarlandspolder wordt P. Danenberg herkozen, voor de Slootgaardpolder wordt molenmeester S. Stam herkozen en Gert Jonker plakt er voor de Speketerspolder een nieuwe bestuursperiode aan. 1 okt: Wegens drukke werkzaamheden op het bedrijf stelt de heer P. Wester, dijkgraaf van de Slootgaardpolder, met ingang van heden zijn functie ter beschikking. Lou Poland wordt tijdelijk waarnemend dijk graaf en is enige tijd later de opvolger van Wester. 1 sept: Verloren tijdens Waarlandse kermis bij Willem Jonker, een herenhorloge. De Weel 148 Oude Niedorp. 6 sept: Terstond gevraagd een r.-k. bakkersknecht of leerling. P. Beemsterboer, electr. Bak kerij Waarland. 13 sept: Een dezer dagen slaagde Cath. Keet voor het diploma A-ziekenverpleging. Het exa men is gehouden in het Sint Lidwina- ziekenhuis te Den Helder. In een vergadering van ingelanden van de Waarlandspolder deelt voorzitter Jac Hoebe mede dat het P.W.N. voornemens is een hoofdleiding voor het watemet te leggen langs de Westkade. De leiding be gint bij de kanaalbrug en gaat tot de molen, zodat alle percelen kunnen worden aangesloten. Hoebe laat weten dat er overleg is geweest met de Vereniging ‘De Hollandsche Molen’, met de Rijks commissie Monumentenzorg en met de Provinciale Waterstaat van Noord-Hol- land om de molen in de polder, die buiten gebruik is gesteld, te verkopen aan de gemeente Harenkarspel. Het polder bestuur heeft het voornemen de sluis, ook overbodig geworden, te laten slopen en de woning van de sluiswachter aan Simon Groen te verkopen. 17 sept.: Vandaag en morgen is de Slootgaardweg te Waarland wegens verkavelingwerk- zaamheden tussen de Waarlands- en de Zandweg voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg (de huidige Nieuwboerweg). 18 sept.: Te koop: een t.b.c.-vrije koe, 16 maart kal ven, derde kalf. Tevens een in goede staat zijnde houten 1/2 schuit. A. Groen Azn., D 63 Waarland. 19 sept.: Namens de R.K. Coöp. Boerenleenbank Zijdewind is er een verzoek gericht aan de NACO om de route van bus M, welke vanaf het Oude Niedorper Verlaat via Nieuwe Niedorp en Winkel naar Schagen v.v. rijdt, zodanig te wijzigen dat Zijde wind, ’t Veld en Waarland van deze bus verbinding kunnen profiteren. Vanaf 7 oktober, de datum van intreding van de winterdienstregeling, zal deze lijndienst via De Weel naar Schagen rijden. Bezoekt de Kermis te WAARLAND Grote Danstent aanwezig, dus thans ruimte voor iedereen. MUZIEK van de Musical Players W. lonker, café „De Posthoorn” op 26, 27 en 28 Aug. ’51 Maandag en Dinsdag ’s morgens om 10 uur: EERSTE DEUNTJE Prima consumptie Beleefd aanbevelend,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 14