NIEUWS VAN VROEGER. Arnold Lantman 11 I In het archief van het Noord-Hollands Dagblad hebben wij uit het tweede deel van het jaar 1951 nieuws- en advertentieberichten voor u verzameld. Wij maakten daarvoor gebruik van de editie Schagen-Den Helder. huizen, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Sint Maarten en Harenkarspel een over eenkomst is opgesteld. Als stortplaats voor het huishoudelijke afval is een groot wiel tussen Krabbendam en het Noord hollands Kanaal aangewezen. De roltrom- mel vuilnisauto en vuilnisemmers worden besteld. Men verwacht dat de levertijd tenminste zes maanden is. Het vuilnis van verafgelegen boerderijen wordt niet mee genomen in deze vuilnisophaaldienst. 9 aug.: Op het sportveld van Con Zelo vindt een wedstrijd plaats tussen oud Con Zelo en spelers van de supportersclub DAS te Heerhugowaard-Zuid. Er wordt een huis-aan-huiscollecte ge houden voor de naderende dorpskermis. Men wil ook enige attracties plaatsen op het sportveld van Con Zelo. 11 aug.: Te koop een ijzersterke 3-wieler kar op luchtbanden, laag model en 4 voer fijn dekriet. C. Bakker, Slootgaard C 95 Waar land. 15 aug.: Op de feestdag van Maria Hemelvaart houdt Con Zelo een voetbaltoernooi, waaraan ook teams van L.S.V.V. uit Langedijk, S.R.C. uit Schagen en V.Z.V. uit ’t Veld deelnemen. 21 aug.: Het stoffelijk overschot van J. Kramer, te Duitsland in 1944 overleden, is naar Ne derland vervoerd en naar Amersfoort overgebracht. Binnenkort vindt de her begrafenis plaats te Waarland. 26 aug.: De vierde zondag in augustus betekent de start van Waarlandse kermis. Het feest duurt drie volle dagen en het is een echt dorpsfeest. Tuinders nemen enkele dagen vrijaf en men geniet met volle teugen van deze jaarlijkse kermisdriedaagse. 7 juli: Te koop: 8.000 groene koolplanten, pluk- klaar. Jac de Waard, Oostkade D 125 Waarland. 16 juli: Te koop: 25 voer best dekriet. P.W. Nieuw- boer Waarland. 17 juli: Aan de R.-K. Naaischool te ’t Veld zijn examens afgenomen voor het vak kos tuumnaaien, waar Mia Bruin, Bets Groen Sd., Nel Groen Ad., Jannie Groen Gd., Afra Plijter en Annie Smit zijn geslaagd. De meisjes zijn opgeleid door de Zusters Ursulinen. 25 juli: Te koop: 25 kilo dubbele slabonen, zonder draad, met goede kiemkracht. W. Dekker Hzn., D 1 Waarland. In de kapberg van Arie Pancras aan de Laanderweg te Waarland is hooibroei ontstaan en er dreigt brand uit te breken. De in aller ijl gealarmeerde brandweer van de gemeente Harenkarspel komt spoedig ter plaatse en weet dankzij kordaat optre den erger te voorkomen. 26 juli: Bij gehouden Middenstandsexamens te Alkmaar ronden Corrie van Ophem en Jan Boots hun opleiding met goed gevolg af. 28 juli: Na een driedaags examen slaagde te Alkmaar Riet Klaver voor het vak Cou peuse. Zij is opgeleid door de Zusters Ur sulinen te ’t Veld. Gré Mul is ook ge slaagd. Zij kreeg haar opleiding van de Zusters Franciscanessen te Nieuwe Nie dorp. 31 juli: De raad van de gemeente Harenkarspel steunt het voorstel van het college van B&W tot het inrichten en instandhouden van een gezamenlijke vuilnisophaaldienst, waarvoor met de gemeenten Warmen- t Familieberichten Uit het Noordhollands Dagblad van 28 augustus 1951. Hiermede geven wij U kennis, dat het stof felijk overschot van onze geliefde zoon en broer JACOBUS KRAMER overleden te Waten- steat (Duitsland) op 1 Febr. 1944. zal wor den herbegraven op Donderdag 30 Aug. '51 op het R.K. kerkhof te Waarland, na de gezongen H. Mis van Requiem, die des mor gens om 9 uur zal worden opgedragen in de parochiekerk „St. Wulfram". S. Kramer M. Kramer-Zijp en kinderen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 13