Gecorrigeerd. Waarland/Heerhugowaard, 23 maart 2001. 10 De bouw van de Her vormde kerk te Zijde wind was een direct ge volg van de Paepsche Stoutigheden. De Her vormde Gemeente kreeg onvoldoende lid maten, waardoor in de kerk al spoedig geen erediensten meer wer den gehouden. De la gere school van Zijde wind vond er tot 1919 onderdak, waarna het gebouw dienst deed als veestalling. De ‘koeien kerk werd in de jaren zeventig gesloopt. trouw aan de katholieke kerk, het aantal ‘hervormden’ bleef een kleine minder heid. Ook voor Jacobus de la Torre had dit Vormingsfeest een vervelende nasleep. In zijn verslag van de gebeurtenissen werd de kwestie in Zijdewind gebagatelliseerd. Zo zou er geen sprake zijn geweest van gewapend verzet, ook was hij onkundig geweest van de massale opkomst. De la Torre aasde nog op een bisschopszetel in de Nederlanden, maar in het vonnis van 1650 was ook hij uit Holland en West Friesland verbannen en zijn goederen, waaronder zijn kostbare bisschopsstaf, waren verbeurd verklaard. Hij riep nog wel de hulp in van de Spaanse ambas- Geboortehuis van Lou Groen. Nu: Veluweweg 24. sadeur, Antoine Brun, maar deze kwam, na bestudering van de processtukken, al snel tot de conclusie dat De la Tone zijn ambities op dit punt wel kon vergeten. Geraadpleegde bronnen: - ’Verhaal ofte verklaringe van de Schout van Nieudorp over de Paapsche Verga- deringe op de Sijdwind’. - Regionaal Archief te Alkmaar. - Archief Verenigde Noordhollandse Dagbladen te Alkmaar. - Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn. - Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem. - Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht. - ’Geschiedenis van de Heilige Dionysius, 125 jaar parochie in Heerhugowaard’, door Arnold Lantman. - ’Historie van De Niedorpen en Winkel’, door Aat Wit. - Tets verteld over Zijdewind en ’t Veld’, door G. van Wijk. In Toendertoid 18 is het verhaal ‘Brood met korstjes’ opgenomen. Ten onrechte wordt er in dit artikel vanuit gegaan dat Lou Groen werd geboren in de woning die stond aan de Veluweweg en bekend was met het nummer 41, (familie Pancras- Wiering). Dat is niet correct. De wieg van Lou Groen stond wel aan dezelfde weg, maar op het adres dat nu bekend is als Veluweweg 24. f

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 12