rw Simon Hoek. prutsloot nabij de Pieter Nieuwboer. 5 Het Jeugdhuis aan de Kerkweg. Niet alleen belangrijk voor de jeugd, maai- voor de hele parochie. 2 maart: R.-K. Begrafenisvereniging ‘Sint Paulus’ houdt in zaal De Posthoorn de jaarver gadering. Er wordt gesproken over het aanstellen van vaste dragers en om over ledenen tijdens de uitvaartmis voor in de kerk te plaatsen. Het laatste voorstel wordt aangenomen en bij het kerkbestuur ingediend. Daartoe moeten aan iedere zij de vier banken worden aangepast. Tijdens de kerkelijke viering wordt een deel van deze banken losgeschroefd zodat er aan weerszijden van de kist meer passeer- ruimte komt. Eind 1950 zijn er 610 leden. 3 maart: De laatste dragline van E. Blok vertrekt uit Waarland. Eerder waren er al twee van deze machines opgehaald. Het laatste werk van de derde dragline was het uit diepen van de spoorsloot aan de oostzijde van het baanvak Alkmaar-Schagen en het uitbaggeren van een kerk en pastorie. Joop Veldman, van de Oostkade, is mo lenaar van het Amerikaanse windmolentje in de Boomerwaalpolder. Tevens wordt hij benoemd tot administrateur van dit pol- dertje. 5 maart: Met de ‘Johan van Oldenbameveldt’ komt Jaap Dekker in ons land. Een dag later is hij thuis. Bij de ouderlijke woning staat een erepoort en brengt ‘Sint Gregorius’ een serenade. Jaap is de laatste van de vierentwintig militairen die in Indië heb ben gediend. Zij keerden allen heelhuids terug. 19 maart: Gevraagd per 1 april: R.-K. Meisje voor dag of dag en nacht. G. Groot, schilders bedrijf Waarland. Tel. K 2262-228. 14 maart: De LTB houdt haar jaarvergadering in café Jonker. De dag begint met een gezon gen H. Mis in de parochiekerk. De heer Van Ommen spreekt in de vergadering over de mogelijkheden om via verzekerin gen de bedrijfsrisico’s af te dekken. 1 april: Johanna Groot, de weduwe van David van der Gulik overlijdt op 64-jarige leeftijd, ’s Avonds om 8.00 uur is er rozenkrans bidden aan huis. 8 april: Simon Hoek Sr. en Pieter Nieuwboer Sr. zijn door mgr. J.P. Huiberts, bisschop van Haarlem, herbenoemd als leden van het kerkbestuur van Sint Wulfram. 10 april: De afdeling ’t Veld/Waarland van het Wit Gele Kruis houdt in zaal Slijkerman te ’t Veld een vergadering. De kraamver zorgsters Sien de Boer uit ’t Veld en Truus van der Gulik uit Waarland verleenden beiden 51 keer hulp bij moeder en kind. Eerstgenoemde legde in 1950 1.071 be zoeken af. Zuster Truus ging 1.106 keer op pad. Als bestuursleden worden ge kozen Gert Lantman en Jac Nieuwboer. 14 april: Te koop: 50 bak eerstelingen, klasse A 26 28 en 2.000 kilo oud hooi. D. Bakker Waarland D 161 21 april: Te huur gevraagd: 2 hectaren koolland, desgewenst zelf schoonhouden. Jochum Zutt, Westkade D 100 Waarland. 3 mei: Vandaag is het Hemelvaartsdag en vindt de inzegening en de opening plaats van het Jeugdhuis aan de Kerkweg. Muzikaal wordt er medewerking verleend door de 'r r

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 7