NIEUWS VAN VROEGER. Arnold Lantman 4 9 febr.: Na een cursus van drie jaar slaagt J.P. Keet voor het vakdiploma ‘Burgerlijke en Utiliteitsbouw’ van de Stichting Bouw bedrijf te ’s Gravenhage. Het schriftelijk examen werd afgenomen te Utrecht, het mondelinge deel te Amsterdam. 17 febr.: Verslaggever Jan Onstenk schenkt ruime aandacht aan de ruilverkaveling van de Waarlands- en Slootgaardpolder. Een hele pagina is hieraan gewijd en vier fraaie foto’s geven een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de veranderingen die in Waarland worden voltrokken. Op een van de foto’s staat bakker Lou Groen op de brug voor zijn winkel. De sloot langs de Kerkweg is al gedempt, waardoor de brug overbodig is geworden. 26 febr.: In de afgelopen weken kregen onder staande personen aansluiting op het tele foonnet van Oude-Niedorp, bekend als K 2262. Zij kregen de volgende nummers: A. Boekel 323, D. Bekker315, Jn. Dekker Az. 331, D. Dekker Hzn. 332, L. Groen 316, Joh v.d. Gulik 260, S. Houtenbos 301, Jn. Jongkind 324, G. Jonker 338, G. Lantman 306, Jac Stoop 304. 28 febr.: Comelis Schouten, weduwnaar van Jo hanna Borst, overlijdt op 86-jarige leeftijd. Hij woonde in de Slootgaard C 60. Zater dag 3 maart is om 9.45 uur de H. Uit vaartmis. 1 maart: Tuindersvereniging ‘Onderlinge Hulp Bij Ziekte’ houdt haar jaarvergadering in café Jonker. 58 Tuinders zijn lid. Bij zes van hen is 248 dagen gewerkt, zegt voorzitter Antoon Bos. Hein Stam doet als penning meester verslag over het afgelopen jaar. Er is 45.99 ontvangen, de uitgaven waren 31.77. 4 jan.: Zaterdag 30 december 1950 kwam Piet Meester als 23e militair thuis vanuit de Tropen. Naast familieleden, buren, vrien den en kennissen werd hij opgewacht door pastoor A. Verhaar en een delegatie van het Katholiek Thuisfront. 5 jan.: B.z.a. nette R.-K. Herenkappersleerling. Intern. R. Dekker Dzn. Kerkweg D 54 Waar land. 17 jan.: Te koop: houten puntschuitje en een halve praam, A. Zutt Jnzn. Kerkweg D 18 Waar land. 18 jan.: Wij maken voor u alle soorten dekkleden, kruipbroeken en akkersokken. Wij hebben ook alle soorten touw- en lederwerk en kledersmeer. Ook repareren wij uw tenten en zomerschermen. A. Hurkmans, Laan- derweg Heerhugowaard nabij Waarland. K 2262-280. 28 jan.: Bal bij W. Jonker te Waarland met The Musical Players. Aanvang 16.00 uur. 4 febr.: In de tweede klasse van de Noorder Handbalkring speelt Con Zelo I gelijk tegen de dames van Sint Victor uit Ob- dam. Onze dames behalen hun eerste punt. Er zijn acht wedstrijden gespeeld, er is één keer gescoord en werd er eenen dertig maal gevist. Het tweede team speel de negen wedstrijden en is met nul punten en een doelsaldo van 1-37 laatste. 7 febr.: De K.A.B. houdt een feestavond in zaal Jonker, waarbij tevens de dames aanwezig zijn. Piet Noordstrand Dzn. opent deze avond en heet ook bestuursleden van de Middenstand en LTB welkom. Oud-kape- laan Th. van der Heijden spreekt over ‘de geestelijke waarde van de arbeid’. In de editie Schagen-Den Helder van het Noordhollands Dagblad, jaargang 1951, vonden wij onderstaande berichten uit ons dorp. We maakten voor u een selectie van het nieuws van het eerste halfjaar 1951.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 6