Aanleg van de spoorbaan. de kaai kruisten werd een spoorhuis gebouwd, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. In het eerstgenoemde spoorhuis met nummer 26 heeft later de familie Rohof gewoond. Mensen die woonden aan de oostkant van het dorp en ook een flink aantal inwoners van ’t Veld maakten met een vaste regel maat gebruik van de route via de Oost- kade en de spoorbrug over de ringvaart om het station Noord-Scharwoude nabij de Laanderweg te bereiken. Deze route was voor hen veel korter dan via het dorp Waarland, maar het was wel een gevaar lijke route zeker wanneer het donker was. Zo rond het jaar 1860 namen de plannen voor de aanleg van een spoorwegverbin ding van Den Helder naar Alkmaar steeds vastere vormen aan. De aanleg van het Groot Noordhollandsch Kanaal van Am sterdam naar de marinestad had al voor een economische- opleving gezorgd, maar een spoorwegverbinding naar Den Helder zou een extra stimulans kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Noordkop. Boeren en tuinders werden verplicht ge steld hun grond voor de aanleg van dit baanvak te verkopen en als er van die zijde geen medewerking kwam, werden de percelen onteigend. De aanleg ge schiedde vanuit Den Helder en nam en kele jaren in beslag. De Waarlandskade, zo werd de omringdijk van de polder ook wel genoemd, werd door deze aanleg doormidden gesneden. Daar waar de rails Door de aanleg van het kanaalvak Oud- karspel-Kolhorn (zie Toendertoid 10: ‘Het kanaal, de kas, een buurt’, bladzijde 11 e.v.) werd een deel van de ringvaart om de polder Heerhugowaard verlegd en kwam er ook een ander tracé voor de Waarlandse Oostkade. Deze liep toen vanaf de nieuw gebouwde betonnen hoge brug langs de oever van het kanaalvak Oudkarspel- Kolhom om vervolgens weer aan te De kinderen van zowel de school te Waar land als te ’t Veld hielden er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in klassenver- band wedstrijden en menig paar dat de kunst van het ‘schoonrijden’ machtig was, zwierde naar hartelust over deze prach tige ijsbaan. In het midden van de jaren ’50 wilde het bestuur van Eendracht Maakt Macht, in navolging van de zo be kende en vermaarde elfstedentocht, in Waarland een prestatietocht organiseren. Het te schaatsen parcours ging over de ringsloten rond de Waarlandse polders. Ook toen al was er sprake van het ‘Rondje Waarland’. Er werd gestart bij De Weel en richting het kanaal geschaatst en vervol gens via de Rietkuil en andere polders. Daarbij moesten de schaatsers onder elf bruggen door. Het rondje werd twee keer gereden. In de eerste omloop vormde zich een kopgroep van vier man die tot enkele honderden meters voor de finish bij elkaar bleef. Jan Pancras Niekzoon werd eerste, zijn ooms Wim en Siemen Bakker werden tweede en derde. Jan Poland van Tiny Stoop ging als vierde over de eindstreep. Met de ruilverkaveling van het gebied Speketerspolder en omgeving verdwenen de meeste bruggen en de mogelijkheid voor het organiseren van deze prestatie tocht. De ijsvereniging ‘Eendracht Maakt Macht’ werd in het najaar van 1963 opge heven. - r In 1971 werd de spoor wegovergang tussen Oostkade en Slootgaardweg voor het verkeer gesloten. Verschillende ongevallen met dodelijke afloop waren hiertoe de aan leiding. Opname van een deel van het 'Rondje Waarland’, met op de achtergrond de molen van de Slootgaard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 35