RUST EN FRISSE LUCHT. 25 I Het gezin van Dirk Bruin en Marijtje Hoogeboom telde elf kinderen en woonde omstreeks 1920 in een ‘werkmanshuisje’ aan de ringvaart van de Heerhugowaard, nabij de spoorlijn Den Helder-Alkmaar. In die tijd overleed hun dochter Mina op 23 jarige leeftijd aan t.b. Er stond een ziekententje bij de vroegere kaasfabriek (nu: Kerkstraat 2). Hierin lag Al in de oudheid kende men het bestaan van tering of tuberculose. Men had toen geen idee hoe deze besmettelijke ziekte werd veroorzaakt. In 1882 ontdekte de Duitse geneeskundige Robert Koch dat deze infectieziekte door de tuberkelbacil via de luchtwegen of via het spijsverte ringskanaal werd verspreid. Niet alleen in Europa, maar ook in andere werelddelen had men met deze ziekte te kampen. In West-Friesland kwam vroeger de be smetting via het darmkanaal vaak voor. Men dronk vervuild slootwater of melk afkomstig van besmet vee. Ook bij run deren kwam besmetting door de tuberkel bacil voor. Als de mensen waren besmet kregen ze last van hoge koortsen, lus teloosheid en vermagering. Zonder be handeling was tuberculose (vaak afgekort tot t.b.c of t.b.) een ziekte met een grote sterftekans. Rond 1900 heeft men in West-Europa een begin gemaakt met de bestrijding van deze ziekte. Er kwamen consultatie bureaus en er werden bevolkingsonder zoeken gehouden. Bij constatering van t.b. werden de patiënten verpleegd in ziekententjes of sanatoria. Men kon deze ziekte toen alleen genezen met rust, frisse gezonde lucht en aangepaste stevige voe ding. Omstreeks 1950 beschikten de dok toren over specifieke geneesmiddelen te gen de bestrijding van t.b. en werd deze volksvijand verslagen. Het sterftecijfer daalde van 1 op de 500 inwoners in 1900 tot 1 op de 40.000 in 1960. Grote waak zaamheid blijft echter ook nu geboden. In het Westfriese gedicht van Riet Wever Appel worden de Waarlandse zieken, die in een tentje lagen, genoemd. Annie de Jong, geboren op 3 maart 1926, was een dochter van Simon de Jong en Neeltje Pancras. Op 16-jarige leeftijd kreeg ze last van reuma en werd zij door haar moeder verzorgd. Ze lag dikwijls in een tentje achter het huis (nu: Kerkstraat 75). Annie hield van handwerken en schreef de enveloppen voor de verjaardagsaktie van onze jeugdbeweging. In 1967 verhuisde ze naar ‘Het Dorp’ bij Arnhem. Ze over leed op 21 juni 1973. Willem Dekker woonde met zijn vrouw Klasina Kuijs en kinderen aan de Weel- weg (nu: nr. 3). Tezamen met zijn broer Jan had hij een bollenkraam. In 1943 kreeg hij t.b. en moest kuren in een tentje van 3 bij 2.5 m. Toen dit geen verbetering in zijn gezondheidstoestand bracht, werd hij verpleegd in het sanatorium ‘Dekkers- wald’ te Groesbeek Gld. Willem Dekker overleed op 3 mei 1972, 59 jaar oud. Links: Jantje Dekker-van Schagen, naast haar schoonzus Suze Dekker. Willem Jonker, een zoon van Simon Jonker en Afra Plijter. Hij kreeg t.b. omstreeks 1935 en omdat moeder toen al was overleden, verzorgde zijn buurmeisje Suze Dekker hem. Vader Simon was een broer van Klaas, Jan en Gert Jonker. Simon Jonker is later met de jongste kinderen naar Alkmaar verhuisd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2001 | | pagina 27