Een verwerpelijk plan. 32 f Het gezin Koppes in 1962. Trien en Piet met de kinde ren Sjanie, Trudy, Marjan, Rina en Peter. De gemeente Harenkarspel wil de Waarlands molen verkopen. De Stichting Waarland van Toen vindt dit een verwerpelijk plan. De Waarlands molen, ons unieke monument, dient eigendom te blijven van onze gemeen schap. Tezamen met het oude molenhuijs een onvervangbaar stuk Waarlands historie. behoorde ook een klein houdertje waarin hij zijn horloge bewaarde. Een polshorlo ge dragen was niet toegestaan omdat dit bij het zware handwerk aan het spoor snel kon stukraken. Op zekere dag liep Piet op het fietspad naast het spoor, hij moest toe zicht houden op zijn collega’s. Een lorrie, met daarop vier ladders werd door twee werklui uit Kolhom voortge duwd. Piet keek op zijn horloge en niets- Waarland, 18 september 1996 Jeanet Stroet. vermoedend liet hij de twee hun gang gaan. Plotsklaps kwam daar een losse locomotief aandenderen. De twee mannen maakten dat ze in veiligheid kwamen. De neus van de locomotief boorde zich in de lorrie, de ladders schoten als grote houten splinters door de lucht. De lorrie kwam een eind verderop in elkaar gedeukt tot stilstand. Toen Piet eenmaal van de schrik was bekomen, keek hij nogmaals op zijn horloge en bemerkte dat zijn uurwerk stil stond. Piet heeft elf jaar bij het spoor gewerkt. Toen kwam hij voor een belangrijke keuze te staan. Zijn baan bij het spoor aanhouden of een nieuwe baan bij het Waterschap Waarland. Hij koos voor het laatste en vertrok met zijn gezin naar de molen in de Slootgaard. En weer werd er in 1966 een spoorhuis gesloopt. En weer werd het dorp Waar land met het verdwijnen van dit spoorhuis een stukje geschiedenis rijker.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1996 | | pagina 34