A 1’ Hoe lang nog een parochieel koor? Gemengd koor. De feestelijke viering. 31 Het dameskoor ’’Sint Jeanne d’Arc” start te in 1927 onder leiding van Jaap Beemsterboer. Van dit koor zijn echter geen notulen. Wie van de dames die toen lid van dit koor was, kan ons iets uit de tijd vertellen In de eerste vijftig jaar van het kerkkoor mochten de dames een enkele keer met de heren zingen. De tijden veranderden en in 1970 gingen de koren op in een gemengde zangvereniging. Door dit samengaan ont stond er een behoorlijk groot koor. Tijdens doordeweekse vieringen werd er aanvankelijk alleen door de dames gezon gen, maar doordat er verschillende man nen, vanwege hun leeftijd, meer vrije tijd kregen, is er nu ook door de week een gemengd koor. Door de samenvoeging van de beide koren zijn er nu ook moge lijkheden om vierstemmige missen te zin gen De gemiddelde leeftijd van de koorleden is vrij hoog en als er niet spoedig een aan tal jongere leden bijkomt, dan is er over een paar jaar geen gemengd koor meer. Dit zal voor de vieringen een verarming zijn. Zowel bij feestelijke als droeve gebeurtenissen waarbij we als parochie meeleven, zal het een gemis zijn als ons koor ontbreekt. Daarom Waarlanders als U over enkele jaren bij genoemde vierin gen nog een zangkoor wilt hebben, kom dan eens op een repetitie-avond. Als U daar de prettige sfeer heeft geproefd en U ziet de noodzaak van een eigen koor in, meld U zich dan als lid aan. Zingen is, net als praten en schrijven, te leren. et Pontifice” door pastoor Van der Meulen. Zijn zestig jarig lidmaatschap hebben wij ook nog gevierd. Bij deze gelegenheid werd hem de gouden speld van verdiensten van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging opgespeeld. Dit geschiedde door pastor Van der Linden tijdens een feestelijke Eucharistieviering. Een jaar later nam Arie Zutt ontslag, wij zagen hem node vertrekken. Zijn zoon Joop is een gewaardeerd lid van het kerk koor. Arie Groen heeft ook meer dan zestig jaar bij ons gezongen en heeft in die periode vijf verschillende dirigenten meegemaakt. Arie Groen kwam trouw op de repetities en was altijd goedgemutst. Ook Arie kreeg de pauselijke onderscheiding uitge reikt en voor hem was er in het Dorpshuis nog een gezellig feestje. In 1986 vond Arie het, na zestig jaar, genoeg en vertrok als lid. Ook bij hem gingen de jaren tellen. Jan Zutt is na 53 jaar nog steeds een gewaardeerd lid. Hij is niet alleen een van de beste zangers, maar daarnaast is hij onderdirigent en studeert met een tiental rijpere zangers het aloude en mooie Gregoriaans in. In 1992 kreeg hij, zeer verdiend, de pauselijke onderscheiding uit handen van pastor Van der Linden. Dit jubileum is tezamen met familieleden gevierd tijdens de Cecilia-avond. Hij geeft zich voor 100% en verlangt dit ook van alle andere koorleden. De leden hopen hem nog vele jaren als lid en onder dirigent van het gemengd koor en als diri- gent/promotor van het Gregori-aanse koor, in hun midden te hebben. Onze oud- voorzitter Cor Wijnker is ook al meer dan veertig jaar bij het koor, waarvan 29 jaar als bestuurslid. Daarvoor ontving hij in 1993, bij het 40-jarig jubileum, een onderscheiding van de Gregoriusver-eni- ging. Jaap Post, inmiddels 15 jaar dirigent van het parochiële koor. Op 19 november vieren we, om 19.00 uur, met een feestelijke Mis het 75-jarig bestaan van ons kerkkoor. We rekenen erop dat U deze viering komt bijwonen, uit waardering voor het zangkoor dat vijf enzeventig jaar aanwezig was om de vie ringen luister bij te zetten. De ene keer wat mooier dan de andere, maar het koor was er. UB» - fTBT - i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 33