LI A Enkele bijzondere trouweleden. 30 Uitstapje naar Schiphol begin jaren vijftig. Op de trap van boven naar beneden: Meester en mevrouw Oud, mevr. Hoebe, Jac. Hoebe, Nico Smit, Jan Veldman, Engeline Veldman, Jopie Zuijdam, Jan Dekker, Jan Zutt, Corrie Dekker. Staande v.l.n.r. Pastoor Verhaar, Gert Lantman, Klaartje Lantman, Truus en Piet Beemsterboer, mevr. Stoop, Geertje Zutt-Busker, Jac. Stoop, Arie Groen, Mart Botman, Piet Smit, AafKuijs. Knielend: Arie Klaver, Joop Veldman, Arie Zutt. van de leden. Zij hopen dat Jaap zijn beste krachten nog lange tijd zal kunnen geven. dirigent van het koor. Vooral oudere Waarlanders weten wat deze man voor ons koor heeft betekend. Bij hem is vaak in de bakkerij gerepeteerd, want in die tijd was er in de kerk nog geen verwarming. De ledenvergaderingen vonden bij hem thuis plaats. Ook gaf hij veel leden zang les. Veel, heel veel, heeft de familie Beemsterboer voor ons koor betekend. Ook het dameskoor ’’Sint Jeanne d’Arc” werd door hem opgericht, evenals het plaatselijke fanfare ’’Sint Gregorius”. In 1939 overleed Beemsterboer en dat was een groot verlies voor ons koor. Onderdirigent Arie Zutt heeft toen het dirigentschap tijdelijk op zich genomen. Kort daarna werd Theo van Baar dirigent. De jeugdige Piet Beemsterboer, een zoon van Jaap, werd toen organist en zo bleef de familie Beemsterboer aan het koor ver bonden. Op 22 december 1941 werd Piet Beemsterboer dirigent en werd zijn broer Cor organist, totdat hij in 1949 naar Zijdewind verhuisde. Goede raad was toen duur, Piet nam weer plaats achter het orgel en Jan Zutt werd dirigent. Ook Jan Zutt heeft zangers opgeleid. Hij zorgde er tevens voor dat Gregoriaanse en Latijnse gezangen door meer eigentijdse liederen werden vervangen, hetgeen niet altijd naar ieders zin was. Wegens gezondheids redenen moest hij in 1979 met het dirige ren van het koor stoppen. Jaap Post nam zijn taak over. Dit tot volle tevredenheid Zonder iets tekort te willen doen aan de huidige of gewezen leden, wil ik toch nog enkele markante leden noemen, die voor ons koor veel hebben betekend. Gert Lantman was vijfentwintig jaar sekretaris. Waar vind je nog mensen die het zolang volhouden? Jaap Stoop is meer dan vijftig jaar bij het koor geweest. Hij en Arie Klaver ontvingen in 1975 de pauselijke onderscheiding ”Pro Ecclesia et Ponti- fice” voor vijftig jaar koorlidmaatschap. Piet Beemsterboer was vanaf 1940 tot aan zijn overlijden in 1987 een grote steun en animator voor het koor. Nog steeds wordt hij in onze parochie en bij het koor gemist. De alom bekende Arie Zutt, werd op 9 december 1926 als lid bij het koor inge schreven. Hij vervulde meerdere taken en was daarbij een kundig zanger. Tot 1987 was hij lid van het kcor. Niet alleen als zanger, maar ook als bibliothecaris en vanaf eind 1929 als onderdirekteur. Het dameskoor heeft gedurende een lange tijd van zijn muzikale kennis plezier gehad, want dit koor leidde hij tot 1983. Waardering voor dit werk kwam in 1976 tot uiting middels de uitreiking van de pauselijke onderscheiding ”Pro Ecclesia V a v

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 32