Cromico’s, Jong Leven en de L.T.J. Het Jeugdhuis in Waarland. Ook toen "het kloppend hart van Waarland”. Wat kwamen we nog meer tegen in het Jeugdhuis? De gemengde zangvereniging ’’Zingen is Leven” onder leiding van de bekende organist/dirigent Ben Wolters uit Langedijk. Dit gemengde koor telde vijf entwintig leden. Zangconcoursen werden bezocht en ook deze vereniging werkte wel samen met de toneelvereniging Jong Leven. Het parochiebestuur kocht speci aal voor deze zangvereniging een prachti ge Steinway-vleugel voor de begeleiding van dit koor. Helaas raakte het koor in het slop toen de dirigent een vaste aanstelling als muziekleraar in Den Helder accepteer de en onvoldoende tijd beschikbaar had voor het koor in Waarland. Door een tekort aan mannenstemmen moest de ver eniging verder gaan als dameskoor Laetitia, nu onder leiding van de bekende Waarlandse dirigent Jan Zutt. Uiteindelijk ging dit koor op in ons Waarlands kerk koor Sint Cecilia. Het Katholiek Vrouwengilde, de KVG, werd opgericht. Ook deze vereniging trok De L.T.J., een vereniging waar de jonge tuinders onderdak vonden, zorgde ook voor aantrekkelijke avonden. Gereno- meerde sprekers als Theo van Steen, Toon Kortooms en Fons Jansen, toen sprekend als redacteur van het bekende blad voor militairen G 3 (Goede Geest Gemeen schap), brachten heel veel jonge mensen bijeen in het Jeugdhuis. Een volle bak kwam meer voor. Zo waren er de vermaarde uitvoeringen van de Cromico’s. Begonnen als mondorgel- en accordeonclubje, groeide deze vereniging zeer voorspoedig en kwam onder leiding van Nico Smit tot grote bloei. Samen met leden van toneelvereniging Jong Leven werden revue’s van grote klasse opge voerd in het Jeugdhuis (en in omliggende plaatsen). Befaamd was het optreden van Joop Bakker als clown. De Cromico’s sta ken in die tijd met kop en schouders uit boven soortgelijke gezelschappen zoals Diatonica’s uit Heerhugowaard en Alpen blazers uit Tuitjenhom. Ook toneelvereniging Jong Leven was zo’n club. Ontstaan vanuit de Land- en Tuinbouw Jongeren werd deze vereniging een geduchte concurrent van toneelver eniging Ons Genoegen die in De Post hoorn speelde. Een groep jonge mensen voerde voor die tijd moderne stukken op. Gert Volkers, Jan en Gurie Zuijdam- Slijkerman, Hen Dekker, Siemen Plijter, Vroon Bruin en Jan Zutt oogstten met hun spel geweldige successen. Groot stimula tor was Gré Stoop-Kamp die de regie voerde. Ook Dirk van der Eng leverde een schitterende bijdrage met zijn decors en grime. Met de opkomst van de tv ebde de belangstelling weg en was er onvoldoende speelruimte voor twee verenigingen. Op woensdag 6 november 1957 werd beslo ten het spel verder te spelen met toneel vereniging Ons Genoegen. Van alles en nog wat in het Jeugdhuis. 20 ’4 - - b W

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 22