p. 1-f n. H Een vliegende start. 19 bezakt met dekens, pannen, kleren enz. enz. fietste je dan naar de plaats van bestemming, zoals Aagtdorp, Vogelen zang, ’s Gravezande, Blaricum, Maam of Gaasterland. De Rakkers gingen naar een kampeerboerderij. Zij werden wegge bracht met de vrachtauto van Jan Dekker (Dekker-Waarland) of van Jaap Stoop (brandstoffenhandel). De sport- en kamp dagen waren ook jaarlijks terugkerende hoogtepunten. Het waren sportieve wed strijden tussen afdelingen uit De Goom, ’t Zand, ’t Veld en Waarland. Onder toe ziend oog van menig belangstellende moeder moest er ook pannekoeken wor den gebakken op een houtvuurtje. Met mooi weer en droog hout ging dat prima, maar met regenachtig weer kon het behoorlijk roken naast het jeugdhuis. In de wintermaanden werd vooral hard gewerkt aan de ouderavond. Het Jeugd huis had de beschikking over een zaal met 250 zitplaatsen en een groot toneel. De toneelverlichting was uniek. Geen enkele zaal in de wijde omgeving kon toen daar aan tippen. De ouderavond werd gevuld met zang, dans of toneelstukjes van de kinderen. Belangrijk was, dat alle kinde ren op de een of andere manier voor het voetlicht kwamen. Op zulke avonden was het Jeugdhuis meestal tot de laatste plaats De eerste ledenlijst van Jong bezet. Nederland. P- Op Hemelvaartsdag 1950 kon de gelukki ge pastoor Verhaar het hoofdgebouw inzegenen in het bijzijn van burgemeester H.Nolet, wethouders en raadsleden van de gemeente Harenkarspel, kerk- en armbe stuur van de parochie, vertegenwoordi gers van verenigingen en de vele vrijwilli gers die bij de bouw hadden geholpen, ’s Avonds werd door de toneelvereniging voor een bomvolle zaal een prachtig toneelstuk opgevoerd. De financiële verplichtingen konden in die begintijd zonder al te veel problemen worden nagekomen. Een keer in de drie maanden werd door pastoor Verhaar per soonlijk tijdens de zondagsviering gecol lecteerd. Per jaar leverde dat ongeveer f. 1.600,- op en samen met de huur van gebruikers kwamen er voldoende midde len binnen. Gebruikers waren er volop. In die zin maakte het nieuwe jeugdhuis een vliegende start. Zo werd de jeugdbewe ging weer op poten gezet. Na de oorlog, moeizaam gestart, onder de vlag van de verkennerij, gidsen en welpen. Onder lei ding van kapelaan van der Meijden kwam inmiddels elke week een groep jonge mannen bijelkaar voor opleiding en instructie. Zij zouden de leiders worden van de op te richten afdeling van Jong Nederland. In vergelijking met verken ners of padvinders een vrijere vorm van jeugdbeweging, minder strak gebonden aan regels en uniform. ’’Verkennerij is meer iets voor de jongens uit de stad”, zei kapelaan van der Meijden. Op 1 mei 1950 ging men officieel van start met dertig jongens en zeven leiders. Om lid te wor den van de Gilde, zo werd Jong Nederland altijd genoemd in Waarland, moest je tenminste twaalf jaar oud zijn. Op 26 juni 1953 werd besloten groepen op te richten voor de jeugd vanaf acht jaar. Dat werden de Rakkers. De Rakkers hiel den hun bijeenkomsten direct na school tijd. Tien leidsters, met Rens Dekker als hoofdleidster, zetten zich in voor deze groep kinderen. De meeste Waarlanders hebben hele goede herinneringen aan de tijd van de jeugdbeweging. Het jaarlijks hoogtepunt was het zomerkamp. Vakantie kende het tuindersdorp Waarland nauwe lijks. Maar ”op kamp” mocht je een week van huis. Op oude brikjes, bepakt en nieuwe jeugdhuis bouwen voor de aardige som van f. 38.450,-. Voor de inrichting was nog eens f. 6.550,- nodig. De parochie beschikte niet over de nodige contanten en leende f. 45.000,- van de Spaarkas Kerkelijke Leningen te Utrecht. f '2- 4^^ ^4 fc'aZ—A 'e. 7. 7 /Jrv»A y. jl.ï. P. förvdi - fX'u. x?™.) eLi •-c/w h.ï. l/ow, Ia/o-A'lJA'r.cJ P <m.a'o/ 1/^.cL^j. Zj.oL^ V 7.^1 a.i. h' (2, A.i. «X. 1/ i. C?, oL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 21