/fl _Z| 17 heid. De belangstelling van zoveel men sen bij lief en leed van de dorpsgenoten, vond ik steeds erg kenmerkend voor Waarland. Zoals het vlaggen van de buurt bij trouwen en jubilea en het grote mede leven bij begrafenissen. Verrast door de grote onderlinge samenwerking. Hageveld, 25 augustus 1994 A.H. van der Meulen, jullie oud-pastoor. De Amsterdamse architect Jac. van Gils, die van de bouwcom missie in de Sint Wulframpa- rochie, opdracht had gekregen een ontwerp te maken, tekende in eerste instantie een 'kruiskerk’ dagen in een bejaardenhuis, voor hoe lang? Dat kan ik niet zeggen, maar de jaren worden toch wel voelbaar. Dat ik er nog steeds welvarend uitzie, kan bij ande ren misschien de vraag doen opkomen: ”Had hij niet langer als pastoor daar moe ten blijven?” Heus ik ging niet graag weg uit de ’’praktijk” en zeker Waarland verliet ik niet met vreugde. Maar het werd me echt te zwaar destijds. Ik kreeg te veel last van hoofdpijn. Een ander ziet dat in de regel niet en dat is vaak maar gelukkig, dan zitten ze je ook niet aan de kop te zeu ren en bovendien was er toen nog een heel redelijke kans dat ik een priester als opvolger zou krijgen. Ook nu nog moet ik wel wat uitkijken dat ik niet teveel assis- tenties aanneem, want dan komt er prompt een waarschuwing. Beste mensen, van harte hoop ik dat ik kan deelnemen aan de feestvreugde bij het 75-jarig bestaan van de parochie en weer veel goede bekenden zal ontmoeten, al zal mijn geheugen me helaas wel eens in de steek laten om me de namen te herinne ren. Een maand voor ik als pastoor geïnstal leerd zou worden, werd het Dorpshuis geopend en daarvoor was ook ik uitgeno digd. Ik was verrast dat dit mogelijk was geworden door de grote onderlinge samenwerking. Ook wat in de volgende jaren door samenwerking tot stand geko men is, verdient bewondering. Die ope ning van het Dorpshuis was eigenlijk mijn eerste kennismaking met het ware Waarland en dat viel zo in mijn smaak, dat ik toen als pastoor gaarne naar Waarland ging. Ik heb bij u heel fijne jaren gehad en ik ben blij dat er nog altijd een band met Waarland gebleven is. Nu ben ik 80 jaar maar over mijn gezondheid mag ik niet mopperen, ik ben dankbaar dat ik nog hier en daar van dienst kan zijn, nog tweemaal in de maand ga ik ’s zondags voor bij de Eucharistieviering, daarnaast nog twee I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 19