totaal 1:12:- 1:12: - De penny en de stuiver. 7 Boven: de penny. Onder: de kopeke. De gevonden penny is van koper en heeft een diameter van 37 mm. Op de voorzijde of avers van deze munt, met als rand schrift Gregorius III D:G. Rex, is slechts het bovenste gedeelte van het hoofd van deze Engelse koning zichtbaar. Op de keerzijde of revers is alleen het jaartal 1797 nog waar te nemen en van de afbeel ding van Britannia met de drietand van Neptunes is niets meer te herkennen. Het Engelse muntstelsel was onderverdeeld in koperen, zilveren en gouden munten. De kleinste munteenheid was de farthing 1/4 penny. De penny (met als meervouds vorm pence) had de waarde van 1/12 shil ling en de shilling was het 1/21 deel van een gouden guinea. Bataafse troepen. Het betrof vooral voed sel, huisraad, vee, hooi en arbeidsloon met een totaal bedrag van f. 12.897,-. Hieronder volgt een keuze uit twee van de drieëntachtig gedupeerden: voor de Bataafsche 1500 pond hooij voor Brandstoffe No. 58 Arie Pater voor de Bataafsche Arbeijtsloon aan batterijen totaal No. 57 Pieter Pater voor de Engelschen Brandstoffe, en ligt Vermiste Goederen 22:10: - 6: - - 28:10:- 40: 6:- Van de 39 werden er 11 gevorderd en terstond geleverd aan de comman dant te Schagerbrug voor 120 gulden per stuk. Totaal bedrag: 1320 gul den. 9:10:- 2: 6: 11:16:- Aan het eind van de 18e eeuw was het begrip koersnotering van valuta niet bekend, maar men heeft wel een globale waarde van de belangrijkste buitenlandse munten kunnen vaststellen. Een guinea had ten tijde van deze oorlog de waarde van ongeveer f. 12,-. Even rekenen 1 penny 4,8 cent. Van het begin van de 15e eeuw tot 1816 Boeren uit Oude Niedorp was in alle Nederlandse Provinciën de zil- en 't Verlaat werden veren stuiver de basis van het muntstelsel, gedwongen hun paarden De kleinere en grotere munten werden in te verkopen. stuivers uitgedrukt. Eind 17e eeuw was de kleinste munteenheid de koperen duit 1/8 stuiver); het zilveren Karolusgulden- stuk kreeg de naam gulden met een waar de van 20 stuivers en een rijksdaalder werd gelijk gesteld aan 50 stuivers. ^2. /t rule -f. - O. *2. j2 - - l. -2. 4. o?. 3 q dr V j.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 9