PPe/tcue//cl Qppa/c/cet (Pc/. J' J- ezD Foto en ondertrouwkaart vlnr: Jan en Trien, Piet en Anna en Jaap en Nel. ofé- Qppeemj/eiêcei en die tijd intensief en daarom had hij altijd een bakkersknecht in dienst. Enkele namen: Piet Commandeur, Lou Groen, Jan Smit en Jaap de Vries. Lou Groen is later ook voor zichzelf begonnen en stichtte aan de Kerkweg zijn bedrijf onder de naam ”de Toekomst”. Het was toen gewoon dat bakkers een toetenboet had den en daarin varkens mestten. Het oude, onverkochte, brood werd aan deze beesten gevoerd en zo hadden de bakkers af en toe een extraatje. Ook Jaap Beemsterboer had enkele varkens. Hij bracht in de begintijd het brood op een transportfiets naar zijn klanten. De bakkersknecht ging ook wel lopend, via landpaden en kakeleposten, brood uitventen. Later kwam er een bak fiets en met de voortgang der techniek was het zelfs mogelijk een motorbakfiets aan te schaffen. Cor Jongkind had zijn zaak aan Bertus Busker overgedaan en Waarland telde toen drie bakkers. Vanuit de omringende dorpen kwamen ook ver schillende bakkers naar Waarland om er brood en koek te bezorgen. Het was daar om niet zo eenvoudig voor de bakker om een stuk brood op de plank te hebben. Waarland was nog niet geheel verkaveld en de bakker moest menig landpad in om dagelijks zijn brood te bezorgen. Daarbij gebeurde het dat de drie bakkers elkaar in de Speketerspolder al broodventend te genkwamen. Het was ook gewoon dat er bij één gezin meer dan één bakker over de vloer kwam. Bertus Busker zocht een oplossing voor deze arbeidsintensieve manier van werken. Hij vroeg zijn colle- gaconcurrenten op de koffie en besprak deze vreemde situatie. Hoewel de bakkers eikaars concurrenten bleven, kon het (Ptiiiia ofêecmsfcr&cez PPc/. was een bijzondere huwelijksvoltrekking. Gelijktijdig stapten zijn broer Jan met Catharina van Straalen en zijn zus Anna Beemsterboer met Piet Jaspers in het huwelijksbootje. Driedubbel feest in huize Beemsterboer. Na zijn huwelijk ging hij te werk bij Cor Jongkind aan de Kerkweg, de enige bakker die Waarland toen kende. Deze had zijn bakkerij in het pand waar later Bertus Groot zijn nering had. Beemsterboer zag kans om voor zichzelf te beginnen en startte een eigen bakkerij. Het was elke dag hard werken en lange dagen maken. Het was een karig bestaan. Waarland was in die tijd een klein dorp. Er woonden nauwelijks duizend mensen. Het werken in de bakkerij was in (Pat/iazina uan Qp/zaafen. 'eenidteiêcez en 25 ZL1D-SCHARW0CDE, 4 Mei /9/7. ee> WH? ZIJDEWIND (O. Niedorp), 4 Mei 1917. Huwelijksvoltrekking Dinsdag ’H ll?i aj., in de Parochie kerk van den H. Manillas te 't Veld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 27