WAARLAND. BEEMSTERBOERWEG, EEN VERKAVELINGSWEG IN B eemsterboerweg Bakkerij Beemsterboer. Jaap Beemsterboer. In de volksmond had deze nieuwe weg eerst een andere naam. In Waarland sprak men over de Fluitweg. Dit kwam omdat in het huis waar nu de familie Ros-Stam woont, vroeger de familie Arie van der Fluit woonde. Toen er door de gemeente Jaap Beemsterboer trad met Petronella Bakker, uit Zuid-Scharwoude, op 22 mei 1917 in het huwelijk in de parochiekerk van de Heilige Martinus te ’t Veld. Het naamborden bij deze weg werden geplaatst, was het spoedig over met het hanteren van deze volksnaam. De straat naamborden waren gezet in betonnen ste nen die een duidelijke overeenkomst met grafstenen hadden. De naam aan deze weg is afkomstig van Jaap Beemsterboer. Aan de Veluweweg had hij een woonhuis annex bakkerij laten bouwen. Onder de veelzeggende naam ”de Vlijt” bakte hij er brood en andere lekkernijen. Beemster boer, zeer musicaal begaafd, heeft zich op het gebied van cultuur bijzonder verdien stelijk gemaakt. Mede daarom is besloten de naam van deze bijzondere Waarlander levend te houden door deze te verbinden aan één van de nieuwe wegen die er ten tijde van de ruilverkaveling van genoem de polders bijkwamen. Jaap Beemster boer werd op 14 september 1889 in Zijdewind geboren. Het huisje waarin zijn ouders woonden stond aan het begin van het dorp. Zijn liefde voor de bakkerij had hij zeker van zijn vader Pieter meegekre gen. Deze was bakkersknecht. De jonge Beemsterboer leerde de fijne kneepjes van het vak bij een bakker in Schagen. Iedere dag ging hij, voor dag en dauw, lopend naar de marktstad en verdiende er vijfentwintig cent in de week. Als hij dan zaterdagavond naar huis ging, wilde het wel eens gebeuren dat hij met enige korn uiten uit Schagen ging streepgooien en dan kwam hij dikwijls met minder thuis. Zijn moeder moest iedere cent omkeren en was daarover natuurlijk slecht te spre ken. Haar man was overleden en ze moest rondkomen met een gering bedrag. Het gezin Beemsterboer bestond uit negen kinderen. Twee ervan zijn kort na de geboorte overleden. De oudste zus, Cornelia, trouwde met Arie Groen en de jongste zus, Agaath, trouwde met Simon Hoedjes. Jan, een broer van Jaap Beemsterboer, woonde in de boerderij ’t Hol aan de Akkerendamweg en later in het huis dat hij aan de Waarlandsweg 25 liet bouwen. (Zie Toendertoid deel 2, Akkerendamweg.) In vorige uitgaven hebben we de Akkerendam- en de Cees Bakkerweg nader belicht. Dit zijn doodlopende wegen en voor het verkeer in ons dorp van weinig of geen betekenis. In deze uitgave van Toendertoid willen we de Beemsterboerweg en de persoon Jaap Beemsterboer beschrijven. Ten tijde van de ruilverkaveling van de Slootgaard- en Waarlandspolder in de beginjaren ’50 werd er een verbin dingsweg tussen de Veluweweg en de Weelweg aangelegd. De weg werd kort na de ruilverkaveling omstreden. Het bestuur van de nieuw gevormde polder Slootwaard, en de gemeente Harenkar spel wilden deze weg niet in eigendom, beheer en in onderhoud nemen. Er diende in 1957 zelfs een beroep bij de Afdeling voor de Geschillen bij de Raad van State. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 26