Een glashelder plan. Sjaan als klant bij Nic. Uit de W4 van 16 september 1972. vloerbedekking minder zwaar met zo’n jonge werklustige knecht. Zijn avonduren en vrije tijd vulde Nic in met leren en nog eens leren. In de zes jaar dal hij bij Jan Bos werkzaam was, behaalde hij heel wat diploma’s te weten: middenstand, textiel A, woninginrichting, meubelstof- feerderij, kleinvak en confectie. En vond hij ook nog tijd om met zijn Sjaan te trou wen. Het jonge stel woonde tot 1963 in een noodwoning met schuurtje aan de Veluweweg D 79a voor een wekelijkse huurprijs van drie gulden en vijftig cent. In dat huisje zijn twee kinderen geboren. Na vier en een half jaar verhuisde het jonge gezin naar Kerkstraat 11De vorige bewoonster van dat huis was de moeder van Jan Bos. Na haar overlijden werd Jan Bos eigenaar van dit pand. Jan en Nic waren overeengekomen dat, zodra Nic in de zaak kwam te wonen, Jan Bos zijn intrek in het huis van zijn moeder zou nemen. Ernaast op nummer 9 woonde Wilhelmina Burger, de weduwe van Piet Bekker. De toekomstige eigenaar woonde dus naast de vorige eigenaar in het huis van de huidige eigenaar van Kerkstraat 40! In 1963 toen Nic de zaak kocht, nam hij spoedig een winkelmeisje in dienst, Nel Broersen. Zeventien jaar lang was zij een vertrouwd gezicht in de winkel, ze hoorde gewoon bij de familie en het bedrijf. Samen met Sjaan en ander win kelpersoneel droegen zij er zorg voor dat de zaak floreerde en gezond bleef. In Nies achterhoofd ontstonden gewaagde plannen die hij in 1968 vorm gaf. De eta lages aan de voorzijde moesten een betere aanblik krijgen. In zijn achtertuin pro beerde hij zijn ontwerp met stukken plat- glas uit om te zien wat voor effect hel teweegbracht. Toen hij constateerde, dat zijn idee goed zicht zou geven, liet hij twee schuine ramen lot de grond aan toe in de voorzijde van de winkel zetten. Ook werden er ruiten aan weerszijden van het portaaltje geplaatst, zodat de winkel in zijn volle breedte kon worden bekeken. De prijzende opmerkingen voor deze opmerkelijke etalages waren dan ook niet van de lucht. Na de verbouwing sprak Jan Bruin (Centra) als voorzitter van de mid- denstandsvereniging een woordje en noemde hij Nic Zonneveld een durfal en de boer Koekoek van de middenstand. Nic kon praten als Brugman. Hij zegt daar over van zichzelf: ”Ik kletste de kleuren op het tapijt.” In de winkel stonden Sjaan en de winkelmeisjes iedere dag klaar om de klanten zo attent mogelijk te helpen, terwijl Nic en zijn neef Siem Zonneveld het woning inrichtingswerk voor hun reke ning namen. Als stoffeerder voerde Nic het werk bij de klant thuis uit. Hij maakte dan soms leuke voorvallen mee. Zoals bij dat vrouwtje waar hij zeil in een kamertje moest leggen. Ze was aan de schoonmaak en stond hoog op een trap hel plafond uit te nemen. Terwijl ze zo bezig was, vroeg ze aan Nic of hij haar die speld wilde aan geven die op de vensterbank lag. "Wat moetje daar nu mee?” vroeg Nic. "Nou”, zei ze. "die steek ik in het plafond, dan zie ik precies waar ik ben gebleven.” Voor de inkoop van meubels ging hij, al dan niet samen met de klant, naar Krommenie of Amsterdam. Al werkend voor de dagelijkse boterham verstreken de jaren en was de winkel weer aan een verbouwing toe. Maar ondertussen was er een verschuiving op gang gekomen in het 21 Eef gaat trouwen, daarom is er plaats voor een WINKELMEISJE leeftijd: plm.16 jaar sollicitaties: 't liefst 's avonds. Voor woninginstallatie kunt u zeker bij ons slagen, als u overdag niet kunt komen, bel dan: 02262-1232, dan kunt u 's avonds ook terecht 1 Kerkstraat 40 - Waarland

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 23