De kapelaan en de verlichte b.h. Jan Bos. Noodgedwongen uit een ander vaatje tappen. Eenmaal gestart met de winkelverkoop brak er grote paniek uit toen bleek dat Jan niet in het bezit van de vereiste papieren was. Met de desbetreffende instanties werd gepraat en gesoebat over ontheffing en uitgelegd dat winkelsluiting verstrek kende gevolgen voor het gezin zou heb ben. Gelukkig had men begrip voor de situatie en zou er ontheffing worden ver leend op voorwaarde dat Marie een vak- test zou gaan doen. Marie vertelt over haar vaktest het volgende: ’’Daar waren toch grote zalen in Krasnapolsky in Amsterdam. Ik moest een test doen voor textiel. Ik zat aan een tafeltje met twee heren tegenover me. Komt er plotseling een derde man bij. Ik zei: ’’Waar komt U vandaan, ik heb U nog niet eerder gezien.” Schoven ze me een corset toe, zo eentje met een binnenband en vroegen aan me: ”Aan wie zou u die verkopen?” Ik zei: Zo zag de winkel van Jan Bos er van binnen uit. De buren van Piet Bekker, Lou Groen en zijn vrouw, waren 12 'Ajaar getrouwd en gaven feest. Vanzelfsprekend was de hele buurt op dit feest van de partij, ook Jan Bos en zijn vrouw Marie Dekker. Jan Bos, geboren op 22 juni 1914, was de zoon van Anton Bos en Betje Beemsterboer. Alhoewel tuinder van beroep, zwaaide hij bovendien samen met zijn vrouw Marie de scepter over café ”de Tortelduif’, nu het pand Kerkstraat 18. Dat café, annex kruidenierszaak, bracht jammer genoeg weinig geld in het laadje. O, zeker, het was daar gezellig toeven, vooral onder die mooie spreuk boven de bar: ’’Hier is de heldere wolk, de baas lust het net zo goed als het volk.” Maar van gezelligheid kon het gezin niet eten. Toen stond op zekere dag Gert Groot bij hem op de stoep met de vraag of Jan zijn zaak aan hem wilde overdoen. Gert wilde graag trouwen en zocht ruimte om een schildersbedrijf te beginnen. Jan had weinig bedenktijd nodig en verkocht het café aan Gert. Óp 2 mei 1946 verhuisden Jan en zijn gezin, drie kinders rijk, naar de schuur achter het huis van Freek van Schagen (nu Jaap van Schagen) aan de Kerkweg 38 en werden alzo buren van Piet Bekker. Maar toen sloeg in 1948 het noodlot toe. Op de Veluweweg kreeg Jan een motorongeluk en raakte gedeeltelijk invalide. De toe komst zag er voor Jan en zijn gezin som ber uit. Hij was weliswaar bij Freek Stoop werkzaam, maar uitkeringen voor onge vallen zoals deze, waren nog niet bij de wet geregeld. Zo, zonder inkomsten, stond Jan Bos ervoor op het feest van Lou Groen, toen Piet Bekker hem aanstootte en vroeg: Is mijn zaak niks voor jou buur?” Jan besefte dat hij toch met iets zijn brood moest verdienen greep de geboden kans aan en kocht de zaak van Piet. Het was in het jaar 1948. Zijn vrouw Marie zegt daar nu over: ’’Eigenlijk was de koop uit nood geboren, echt onze zin was het niet.” 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 21