Vervenen, de molen en weiland. Jan Zutt en Afra Dekker, genomen bij hun gouden huwelijksfeest. Waarland, maart 1994 Arie Zutt/Joop Zutt. gebleven en prijkt op de omslag van ons blad. De rietlanden waren toen al omgezet in weiland. Sporen van de Rietkuil komen we ook nu nog tegen. Zo slaagde het bestuur van de ijsbaan "De Kuil” er niet in de ijsbaan in goede conditie te houden. Steeds maar weer sijpelde het water in de veenbodem weg. Ook bij verbranding van afval gebeurt het dat het vuur dagenlang blijft smeulen in het veen. Verder blijft de Schaapskuilmeerpolder met haar bijnaam ”De Rietkuil” ons herinneren aan de teelt van riet in vroeger jaren. Drie eeuwen lang was er sprake van de teelt van riet. Hierdoor verveende de pol der langzaam maar zeker. De waterstand moest steeds hoger worden opgevoerd en dat leverde problemen op met de Nieuwe Polder. Op 11 september 1929 werd de overeenkomst om beide polders te bema len met onze bekende kotmolen ontbon den. De Nieuwe Polder kreeg een eigen bemaling door een windmotor-installatie. (Amerikaanse windmolen). Door de ver vening werd ook de kwaliteit van het riet minder en daardoor ook de financiële opbrensten. De eigenaren probeerden de rietlanden om te zetten naar bouw- of wei land. Maar dat was niet zo eenvoudig. Om een beetje teelaarde boven te krijgen werd het rietland gescheurd en diepgeploegd. Twee paarden trokken er een diepploeg door om de rietlaag eronder te krijgen. De paarden zakten echter steeds weg in de rietschossen en de moerassige bodem. Uiteindelijk bevestigde men een soort plankje onder elke hoef. Zo kregen de paarden voldoende vaste grond onder de hoeven om de rietlaag te kunnen omploe gen. Na een paar jaar begon de veenbo dem in te klinken. De polder kwam daar door steeds dieper te liggen en de oude kotmolen had onvoldoende capaciteit om het water op te voeren naar de ringsloot. Ook de afhankelijkheid van wind maakte de waterhuishouding kwetsbaar ten opzichte van de polders die met een motor of stoomgemaal waren toegerust. Vrijdag, 20 juni 1930, werd de molen openbaar verkocht voor de sloop. Gelukkig is het beeld van deze fraaie molen bewaard 16 Foto van: <9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 18