Waarland. Naar aanleiding van ”de Rolpaal”. JAAGL00NEN GROOT NOORDHOLLANDSCH KANAAL. Siem de Haan. OP HET I 12 Juni) 1825, n>. 106. ƒ0,80. i Waar de verkaveling het einde werd van ’t vaarland daar ligt het dorp alom bekend als Waarland! Waar zoveel ’’Dekkers” wonen zoveel ’’Stoopen” en ’’Zutten”, waar het zwart van ’’Bruinen” ziet, waar men elkaar nog kent en daarom'niet zonder een korte groet voorbij zal lopen. Waar van ’t vertrouwde niet wordt afgeweken en men de té moderne dingen haat, waar iedereen de ander nog verstaat en men alom nog het Westfries hoort spreken. Waar land en water, van elkaar gescheiden door groene ’’kaaien” met een kraag van riet, waar men de vlakke landerijen ziet en de bewaarkool groeit op lange rijen. De Jacobklaasz Sluis, nu de Zijper sluis, is de verbinding tussen de Groote Sloot en het Noordhollandsch kanaal. Waarland, februari 1994 Piet Kleverlaan. - 2,—. 2,—. M 1,80. 1,80. 2,40. 2e 3C 4" .V (P Van de heer S. Schipper uit Warmenhui zen ontvingen wij een overzicht van de jaagtarieven op het Groot Noordhol landsch kanaal. Op 12 november 1823 werd deze waterweg voor de scheepvaart geopend. Koning Willem I wilde dat het noordelijk deel van Noord-Holland in economisch opzicht ontsloten zou wor den. Bovendien kreeg het Geestmeram- bacht door de aanleg van dit kanaal een nieuwe afwatering op de Schermerboe- zem. Tot die tijd moest het ambacht zijn overtollige water lozen via de Langereis en de strijkmolens bij Oudorp en Rustenburg. TARIEF, goedgekeurd lij Koninklijk besluit van 21 2J 21»; Voor ieder uur afstand per paard,, 1c Station van liet Nicuwcdicp naar het Zand.zijnde 3 uurp. paard ƒ2,40. h Zand naar de Jacobklaasz Sluis de Jacobklaasz Sluis tot Alkmaar/ Alkmaar tot Spijkerboor - Spijkerboor tot l’unncrcnd. (’urinerend tot de Willcmsluis ii ti tt tt •t <t u 10 -. 2| 3 w En zoo de meerdere of mindere afstand, pro rato.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1994 | | pagina 12