Waarom dit huis aan de Waarddijk het ’’ZOUAFIE” heette, weten we nu, maar wanneer deze naam erop gezet en de foto genomen is, blijft vooralsnog een vraag. Gerrit Bakker overleed op 3 maart 1895 in het ’’ZOUAFIE”, gemeente Harenkarspel, genummerd E 23. Zijn vrouw, ’’Tante Aagt”, zoals ze in Waarland genoemd werd, had gedurende haar laatste levens jaren in dit huis een winkeltje. Zij ver kocht daar grutterswaren en snoepgoed. Zij overleed op 6 december 1908 in de Smeugelpolder en zoon Arie op 9 april 1914 te Alkmaar. Op de voorkant van het bidprentje van Aagje staan Gerrit en Ariën in hun Zouavenpak. Op het bid prentje van haar zoon Arie staat vader Gerrit als Zouaaf afgebeeld. Het ’’ZOUAFIE” werd na Aagie bewoond door de fam. Teunis Bos, Jelle Groen, fam. Arie Bos, fam. Jan Stoop en de fam. Cor Groot. Maar wie van hen heeft het bordje “ZOUAFIE” van het huis gehaald? Wie het zich herinnert, mag het ons ver tellen. Waarland, februari 1993. Piet Kleverlaan. Bronnen: - Het Epos van 3000 Nederlandse Zouaven door Br. Christofoor. - De geschiedenis van de Pauselijke Zouaven door W. van Overveld. - Volkskrant, zondag 17 mei 1953. Extra nummer. 10 augustus 1876 trouwde hij te Harenkarpel met de ’’buurvrouw” en trok vervolgens bij haar in. Aagje, 42 jaar en Gerrit bijna 52, kregen op 27 april 1880 een zoon. Deze kreeg de naam: Arie. Zoals gebruikelijk werd het eerste kind vernoemd naar de grootvader aan vaders kant. Vele oud-Zouaven voelden zich geroepen om actief deel te nemen aan het sociale en kerkelijke leven, maar of Gerrit dit gedaan heeft, is niet bekend. 20 Ariën en Gerrit Bakker in hun Zouavenpak.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 22