Vi? FEUILLE D’ENROLEMENT DOCUMENTS I DIVISION MILITAIRE PLACE de Bataillon des Zouaves. Dépót de pour deuao ans. de le nomint Terug in West-Friesland Een doorzetter Een gedeelte van zijn docu ment van intreding. Maar uit zijn FEUILLE D’ ENDRÓLE- MENT (het DOCUMENT van INTRE DING) blijkt dat hij toch naar Rome is gegaan en wel op 30 januari 1868. (Belgisch nr. 3625 en Italiaans nr. 7017). Hij tekende voor twee jaar en gaf als woonplaats op: Teutschen. Helaas kan niemand hier voldoende uitleg over geven. Volgens de informatie van het Zouavenmuseum is het Tuitjenhom, maar in de Loop der Bevolking van Harenkar spel is deze Gerrit Bakker niet te vinden. De voertaal was Frans en mogelijk heb ben ze hem daarom verkeerd verstaan. Of heeft hij zich voor zo’n korte tijd niet laten inschrijven bij deze gemeente? Gerrit diende als Zouaaf in een rustige periode. Aan aktieve oorlogshandelingen heeft hij niet meegedaan en hij werd op 17 februari 1870 uit zijn militaire loopbaan- ontslagen. De volgende dag, 14 januari 1868, reisde Gerrit naar Brussel voor de keuring en werd daar door een arts ongeschikt bevon den. Hij was te oud (39 jaar) en had een breuk aan zijn rechter lies. De volgende dag kwam hij weer terug in Oudenbosch als afgekeurd militair. Op de volgende bladzijde staat een foto van Ariën en Gerrit Bakker in hun Zouavenpak. Ariën, een jongere broer van Gerrit, was pauselijk Zouaaf van 26-2 1869 tot 20-9-1870. Hij diende in Italië tijdens het beleg en de val van Rome. Het kostuum bestond uit een grijsblauw vest, een kort jasje met rechts op de borst het pauselijk wapen en een broek met wij de pijpen. Om de taille had men een brede ceintuur en om de benen witte slobkousen of beenwindsels. Men droeg lage schoe nen. Zeer waarschijnlijk was Gerrit vanuit Rome weer teruggegaan naar Obdam, want op 31 januari 1876 liet hij zich van uit Obdam in de gemeente Harenkarspel inschrijven. Hij werd toen boerenknecht bij zijn zwager Klaas Trompetter, die in de Smeugelpolder woonde. Klaas was getrouwd met Grietje, de oudste zus van Gerrit. Aagje Bruin, weduwe van Jacob Admiraal, verhuisde vanuit Heerhugo- waard naar de Smeugel en woonde sinds 10 juni 1868 met haar drie kinderen, Willem, Engeltje en Jan in het huis ’’ZOUAFIE”, het uitgangspunt van dit artikel. Gerrit woonde maar een half jaar bij zijn zuster en zwager in, want op /■Aujourd'lu 'C' cl lie Ie pnii’inre tie a étê admix au service de Sa Sainteté mille huil fils de né a ayatil eu en dernier lieu son domicile it - condition comme simple soldat dans le bataillon des Zouaves -1 19 t-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 21