I V ffl I 31 januari 1869 KER KEU JKE STAAT 24 november 1867 Het leger bestond den 15 nov. uit 16334 man, waarvan de helft Italianen, 2930 franschen, 1713 nederlanders1154 duit- schers, 970 Zwitsers, 678 belgen, 234 canadiers, 184 engelschen, 88 oostenrij kers, 42 Spanjaarden, enz. PAUZELIJKE ZOUAVEN. Den 10 zijn van Amsterdam niet minder dan 117 jon gelieden uit die stad en verschillende andere plaatsen naar Rome vertrokken. 37 96 (waarvan 66 in het 4e kwartaal) 11 13 8 Pius IX was erg gesteld op de soldaten uit Nederland. De Heilige Vader kon geen Nederlandse Zouaaf ontmoeten of hij klopte hem op zijn schouder en zei: ’’Olandese, brave Olandese! ”of riep uit: ’’Alweer een Hollander. Ja, Holland laat mij niet in de steek!”. Pius IX was heel royaal met zijn geestelijke gunsten. Vele Zouaven ontvingen per document een pauselijke zegen met volle aflaat, welke tevens geldig was tot in het derde geslacht. De Zouaven waren idealisten en kwamen uit alle lagen van de bevolking: beroepssoldaten, boerenzoons, arbeiders, middenstanders, vaklieden, enz. Maar er waren ook avonturiers onder hen. Vele Nederlandse Zouaven, waarvan ruim 160 uit West- Friesland, kwamen uit daglo ners- en arbeidersgezinnen. De meesten schreven zich in tijdens de winterperiode, de tijd dus dat er voor hun weinig viel te verdienen. De Nederlanders waren van eenvoudige afkomst en weinigen spraken Frans, zodat er maar een enkeling een officiersrang kreeg. Uit de Alkmaarsche Courant onderstaan de berichten: Een overzicht van de inschrijvingen van de Westfriese Zouaven. 1866 1867 1868 1869 1870 lijke Zouaven kwamen er 3200 uit Nederland, 2900 uit Frankrijk, 1600 uit België en 500 uit Canada. In 1853 had Paus Pius IX de bisschoppelijke hiër archie in Nederland hersteld en dit droeg er toe bij dat de Nederlandse katholieke jongemannen gedacht hebben: ”De Heilige Vader roept om hulp. Dus komen we. De zaak van de Paus is de zaak van God.” De strijdleus: ’’PRO PETRI SEDE” (voor Petrus Stoel) wees hierop. Een pas toor vond het geweldig als uit zijn parochie een of meerdere jongemannen zich aanmelden bij het Zouavenleger. In de vastenbrieven van de bisschoppen en in het zondagsblad ”de Heilige Familie”, door duizenden mensen gele zen, werden oproepen gedaan. Pater De Kruijff organiseerde te Amsterdam, met groot succes, de recrutering van Zouaven. De verzamelpunten waren Oudenbosch, Tilburg en Maastricht. De meeste Zouaven werden gekeurd in Brussel en daar ook geregistreerd. Vervolgens ver trokken ze via Parijs naar Marseille, van waar ze per schip naar Civita-Vecchia, bij Rome, werden vervoerd. Hier werden ze opnieuw gekeurd en ontvingen hun matri- cule (wapen-)nummer. Sommigen zijn op eigen gelegenheid naar Rome vertrokken. •sv*™ X 3 G Japrera 1860 I fó...A^pranX&r i tu 15 sjc Tussen de vetgedrukte lijnen het Italië van 1870. O= CORSICA (FRANSCH| iiimuiF" SzülO-TlROI 1919 kJ Ti Lca Qr Q SICILIË ■s. 1860 ^EWÏTSERLANi 1859-V L iLOMBARDUE*-" j ^SAboiNlët^ö^^ .«.tej k'/Aijrancdi <L’ 9ftere y TOSCANE' I860 i860 A1870 .OOSTENRIJK 1913 w////! 'Ty'aA

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 17