I De scheidingssloot tussen de polders werd afgedamd. De kade langs de sloot had daarom geen water meer te keren en kon worden geslecht. De sloot zelf, die voor het noordelijke gedeelte, volgens het kadaster, op naam van de Slootgaardpol- der stond werd bij de Waarlandspolder gevoegd. Ter hoogte van de witte schuur, vond deze afdamming plaats. Enkele tientallen meters verderop splitste de ringsloot zich in tweeën en boog noord- en zuidwaarts af naar de ringsloot van de Speketerspolder. Daartussen lag een akker enigszins drie hoekig van vorm. U begrijpt het al; akker en dam is de verklaring voor de naamge ving aan deze weg. Heerhugowaard, 5 maart 1993. Arnold Lantman. 13 De Akkerendamweg in 1993. Links: de oude ringsloot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 1993 | | pagina 15