Hol> S^Arth ftvu/i +£rr£ f H&jlrghi. Qf&d&m mmc Voor u ligt dan eindelijk weer een nieuwe periodiek. Van ons themanummer over de winkeltjes hebben wij heel veel reacties gehad. Helaas moesten wij een keus maken uit de vele winkeltjes in onze voormalige gemeente Schoorl en konden dus niet alle bekende winkels behandelen. Sommige onder u vonden het jammer omdat het winkeltje van hun familielid niet genoemd werd. De redactie probeerde het hen dan zo goed mogelijk uit te leggen dat we niet alle panden konden beschrijven. Wij beginnen de periodiek met een in memoriam n.a.v. het overlijden van onze secretaris Anton de Vries. Nog steeds is het het bestuur niet gelukt om een nieuwe secretaris te vinden. Ook met het vinden van nieuwe bestuursleden door de open staande plekken in te vullen is nog geen vooruitgang geboekt. Willen wij onze vereniging de komende jaren kunnen voort zetten dan moet er toch gauw versterking komen. Of er anders maar een extra ledenvergadering eraan wijden. Zo kan het niet langer. Kees van der Zei komt met een verhaal over het kamperen met familieleden in de dertiger jaren in Groet, later Camperduin en weer terug naar Groet. Kees was meteen weg van Groet en woont daar nu alweer een tiental jaren met zijn vrouw met veel plezier. Vele brieven en papieren over de Schoorlse geschiedenis kwamen te voorschijn op een zolder van een boerderij te Aagtdorp en na een tip hierover aan Rob Boer beschrijft hij deze vondsten uitvoerig. U hoeft nu niet meteen ook naar zolder te gaan maar misschien heeft u of een bekende van u ook interessante papieren in bezit die wij mogen beschrijven. Mare Zwart uit Groet vertelt ons wat je zoal kunt aantreffen bij een onderzoek van hem aan de Hargervaart. Als je dan ook nog via jouw onderzoek o.a. op internet weet te achterhalen wat de waarschijnlijke betekenis van door jou gevonden voorwerp is maakt het je vondst alleen nog waardevoller. Ons bestuurslid Henk Snip was aanwezig bij het plaatsen van een geheel nieuw weidemolentje in de Hargerpolder op dezelfde plek als zijn niet meer werkende voorganger. Wederom een uitgebreid historisch artikel van Truus de Vries ditmaal over het terrein van de Verbrande Hofstee aan de Voorweg en waarom dit gebied deze naam voert. Jaren terug is voor veel geld geprobeerd om hier een mooi natuurgebiedje van te maken. Wij hopen dat wij van onze leden nog meer verhalen kunnen verwachten. Misschien heb ben uw ouders of grootouders vroeger aan u verhalen over Schoorl vertelt waarvan u, nu u zelf ook ouder wordt, graag wilt dat deze verhalen voor het nageslacht bewaard blijven. Laat het de redactie weten. Of heeft u evenals de familie Bakkum wel oude waardevolle papieren gevonden. Nogmaals laat het ons weten. Eventueel kunnen wij met uw samenwerking van uw wetenswaardigheden een leuk verhaal voor ons blad maken. Pas nadat u het verhaal heeft nagelezen en akkoord gaat gaan wij tot publicatie over. Met eventueel een aanvulling van fotomateriaal of andere afbeeldingen. Sjoekie Tip is in de toekomst voornemens voor ons blad weer Schoorlse mensen te interviewen en ook ze op foto's vast te leggen. Fotograferen is een van haar specialiteiten. Bekend van haar hand was de geslaagde foto-expositie in de Commer-in te Groet van Groeter dorpsportretten. In ons jubi leumnummer heeft ze van de behandelde winkeltjes een foto van de huidige situatie verzorgd. Aan de achterzijde van deze pe riodiek heeft ze ook meegewerkt in de presentatie van de huidige situatie van het strand bij Cam perduin naast oude opnames hoe eens het kustgebeuren in Camperduin er uit zag. Sinds deze zomer hebben we voor het eerst van het nieuwe brede strand kunnen genieten. Bij het verplaatste beeld van strandvonder Simon Gutker konden velen kennis maken met de situatie waar nu de strekdammen geheel onder het zand zijn verdwenen evenals de iets verderop geheel onder het nieuwe duin verdwenen Britse slagschip de "Prince George". Vanaf nu zijn voor honderden jaren de duinen vanaf Wijk aan Zee tot Huisduinen weer aaneen gesloten door de voor de Hondsbossche Zeewering gemaakte nieuwe duinenrij genaamd de "Hondsbossche Duinen" tussen Camperduin en Petten. De duinenrij de "Kam perduinen", welke op een kaart van 1685 al voorkwam, werd geleidelijk vervangen tot men in 1792 de nieuwe dijk genaamd de Hondsbossche Zeewering in dienst nam. Voor u ligt dus een nieuwe duindijk waarvan de dijk zijn huidige naam heeft behouden en de er achterlig gende nieuwe duinenrij ook al een naam heeft gekregen. Nu de topografische kaart van ons gebied nog aanpassen. De redactie Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 17 J/1 v :c/ /- Van de redactie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 6