In memoriam Alkmaar, 26 februari 1947 - Schagen, 23 januari 2015 Nee, zijn overlijden kwam voor ons als bestuursleden niet onverwachts. Zijn, voor hem zo belangrijke naaste familie, hield ons heel goed op de hoogte. En daardoor konden we extra meeleven met het wel en wee van onze zieke secretaris. Na zijn overlijden kregen wij veel reacties van onze leden: som migen waren geschrokken, anderen hadden het over de humor van Anton. Zelf zie ik hem nog voor me, genietend op en van het feest van ons 25 jarig jubileum op 7 december 2013. Bij velen klonk door: veel te vroeg, we hadden hem nog zoveel leuke jaren gegund met familie en vrienden! Eind jaren negentig is hij in het bestuur gekomen van Cultuur- Historische Vereniging Scoronlo Schoorl, Groet, en Camperduin. Ondanks zijn drukke baan bij de griffie in Haarlem was zijn be trokkenheid bij onze vereniging groot. Hij observeerde, luisterde tijdens de bestuursvergaderingen om vervolgens dan zijn wel doordachte visie bedachtzaam te formuleren in de juiste woord keuze. Anton wist heel goed wat hij wel en niet kenbaar wilde maken. Tijdens het afscheid op 30 januari 2015 in het Cremato rium in Schagen noemde iemand Anton SOEVEREIN! De appel valt niet ver van de stam: bij zijn ouders Jan de Vries en Gerie de Vries-Mink aan de Voorweg in Schoorl was men welkom voor een goed gesprek. Maatschappelijke zaken en items in de regio kwamen dan ter sprake. En je kwam nooit ongelegen! En die gastvrijheid zag ik weer terug bij Anton, op een heel speciaal moment: jubileumperio diek 38 was in de maak. Dit keer zouden niet alleen de redactie leden: Rob Boer, Wil Janssen, Henk Boekei en Martien Mol hun bijdrage leveren aan en voor ons blad, maar ook de bestuursleden. Voor de bestuursleden was het moeilijk hun stukjes op tijd te maken. Zo ook bij mij: Anton heeft mij er toen doorgesleept. Drie dagen achter elkaar mocht ik in zijn gezellige huis in Groet (met uitzicht op de tomatenkas in de tuin) komen brainstormen en lunchen. Anton liet de informatie op zich inwerken, formuleerde, zeggend of schrijvend. Dankzij hem kon ik de toegezegde artikelen op tijd aanleveren. We moeten hier toch ook nog even een andere Anton laten zien. Hij was heel betrokken als visjurylid op de woensdagse zomeravonden in Camperduin waar hij de gevangen vis streng keurde op lengte en gewicht. Ook na zijn overlijden heeft de naaste familie voor ons zijn beste beentje voorgezet: zus Truus de Vries, die mij de juiste informatie voor het in Memo riam gaf, Aart van der Perk, die heel veel keer bij ons de post voor Scoronlo bij mij in de bus heeft gedaan! Die het archief van Anton bij ons heeft afgele verd. En Jeannette de Vries, zus van Anton en echtgenote van Aart. Zij heeft ons een beeld van Anton geschetst tijdens het afscheid in Schagen, zo recht uit haar hart en helder! Wij zijn de naaste familie heel dankbaar! We zullen Anton missen! Jarenlang heeft hij zijn zo humoristische, integere stempel op het leven in onze vereniging gedrukt: genietend, denkend, formulerend en naar waarheid zeggend. Dank je! Namens bestuur en leden Ela Hulshoff-Voorn Anton de Vries op de "oude Honsbossche Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 Anton Hendrik de Vries

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 4