u in 1VaJj /We X E30\iind)r^ t SfyVtfM Abdtje Qi&dam Groentewinkel Gerrit Marees, Groet De naam Elizabeth Marees-van der Molen moet zijn Elisabeth Marees-van der Molen. Gerrit Marees en vrouw kwamen niet in maart 1925 aan de Heereweg 255 wonen maar 1 juli van dat jaar. De foto op blz. 69 moet een ander onderschrift hebben namelijk "Rechts op de foto Cees ongeveer 10 jaar oud, hier voor zijn vader. Links de zoon van dokter Ten Thije." Op blz. 70 staat "Later ventte Gerrit met een kettenkar". Deze zin moet zijn "Eerst ventte Gerrit met een kettenkar". Op het eind van het artikel staat "Cees heeft diverse functies gehad o.a. 38 jaar bij de PTT. Dit moet zijn 38 jaar bij de VVV en 40 jaar bij de Telefoondienst p-py// Kroon Op blz. 75 moet het onderschrift "Het personeel van Peperkamp met links Cees Ooyevaar gewijzigd worden in: met rechts Cees Ooijevaar. De foto van het voetbalteam Op de foto (blz. 89) staan twee personen waarvan de naam onbekend was. Echter de naam van de man met de naam Abe op het shirt (nr. 6) is Jan Beeldman uit Aagtdorp van de Paddestoel en de gehurkt zittende man rechts vooraan (nr. 14) is Jo Stuijfbergen, boomkweker. Hij woonde aan de Slotlaan op nummer 19 en vertrok naar de Noordoostpolder waar hij fruitbomen kweekte. Voor de duidelijkheid plaatsen we hier nogmaals de foto van het voetbalteam. 1 m i Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 i cc i i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 3