Erratum nummer 37 Mevrouw Ildikó - Udvarhelyi stelt er prijs op dat haar naam naast die van de heer Timans wordt genoemd als initiatief nemer tot het plaatsen van struikelstenen. De foutieve weergave stond in het redac tionele naschrift genoemd in het artikel van Bauwe van Dijk over de uit Schoorl weggevoerde joodse medeburgers. ERRATA Jubileumnummer 38 Meedendorp Een onzer leden vond de zin "Velen weten nog wel dat het zeker niet boterde tussen de VW's van Schoorl en Groet" niet juist. Wat waar is later we in het midden. De vermelding Dirk Kooij onder de foto op blz. 37 zou Mr. D.Breebaard moeten zijn. Eertijds voorzitter van de federatie van VVV's boven het Noordzeekanaal. De Wijs Broers Op blz 40 staat op de bovenste foto niet mevrouw Burgering voor de zaak maar Truus Masteling die in de winkel werkte. SUecA Hendrik Kok Op blz. 47 is niet de foto afge drukt van de zaak van Kok toen deze op Duinweg nummer 22 zat. De foto van de zaak van Kok die hier geplaatst had moeten worden (Duinweg 22), situatie 2013, drukken we hier af: Duinweg 10 De foto die op blz. 47 afgedrukt is is van de MTB Verhuur op Duinweg 10. Vroeger zat op Duinweg 10 (tot 1971) een politiepost en later de zaak van Ligthart Bijou geheten. Beide foto's drukken we hier af De politiepost (tot 1971). Jf&jlighi, Abdijc Qi&dcm Bekker Op blz. 29: op de foto rechts staat niet Miep Bekker maar Nellie Kelder uit Aagtdorp, die in de winkel werkte. Op de foto tezamen met Gerrit Bekker. Op deze foto staat de echte Miep Bekker! Duinweg 22, zijkant van het huis, aan de kant van garage Boots. De zaak Bijou van Ligthart. Foto W. de Maaré. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 Wijzigingen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 2