Contröleboekje Zij overleefde haar man ruimschoots voor zij op 30 januari 1945 op 80-jarige leeftijd overleed. Arie en zijn vrouw Maartje gingen na hun huwelijk wonen op de boerderij aan de Laanweg nu op nummer 41. Dit pand staat er, zij sterk verbouwd, nog steeds. Na het overlijden van Arie's vader Jan in 1896 verhuisde het gezin naar Duinweg 123a, waar zijn ouders toen woonden. Moeder Aaltje ging toen naar Laanweg 41. De locatie van de in dit artikel genoemde graslanden. De in het artikel genoemde landjes zijn niet alle traceerbaar. Wat we wel weten is dat het Stort een stuk maailand was dat gehuurd werd en dat aan het Noordhollandsch Kanaal lag. Het lag ongeveer op de oude gemeentegrens tussen Bergen en Schoorl waar nu nog de lange voor iedereen zichtbare oude seinmast stond (Zie hieromtrent Scoronlo nr. 2: De seinmasten langs het Noordhollands Kanaal door Klaas van Lienen). Ooit boerde hier ene Gerardus Delis. De plaats van Bovikamp(?) of Boijkamp is onbekend. Crombalg, ligt aan de Klaas- en Evendijk, waar nu de nieuwe boerderij van Willem Polle staat (in Bergen dus). Dijksenvlosakker onbekend Hekweid, ter hoogte van de Oudburghweg maar dan naar het oosten gezien. Einde Heklaan loopt naar de Klaas- en Evendijk. Ook was er nog grond aan de Schapenlaan, het Kettingdeel werd het genoemd. De grond werd stukje voor stukje gekocht en er stonden bosjes op dat voor geriefhout werd gebruikt onder andere door boeren en bouwers uit Warmenhuizen. Ze kwamen met de boot en voeren over de banscheiding. Provinciale Bond van Rundveefokvereenigingen in N.-H. Omslag van het controleboekje. Bronnen: Piet Bakkum en echtgenote Arie Dapper Gegevens uit het boek: 300 jaar Dappers in Schoorl van Henk Burgering, uitgave 2014. De boerderij Laanweg 41 in 1976 lid van de Rundveefokvereeniging voor

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 20