I .wH/ko i r li Ti I t ■■1 1 ft TIJDSCHRIFT VAN DE CULTUURHISTORISCHE VERENIGING 'K 1 ^l<h t PP NUMMER 39 i v 'j V/jf *v,j\ i •y,-<f t$kj i-i': 1}, V I 1 ÏM -r"+1X3M A E< .V i-y!-1*'iM:i i i\I i l ri;>, 7: '•■/-* -i ';i7 'Mi=i;t.T'j f. 'j i 1 DECEMBER 2015 9 J a- S..3. TO 5'ü ■5> <p ft 7 3» V Tjp q iilSf: rs<s 15 C/2 O^c ft ft Vv +2 +S-. ^2 fcc 5 "3 7§< if v 1 ari 7 t' T i ,N> S'. i?IB Scoronfo cp- Vlo J 'V ,'^f. |0 ^TS jT >f >0 O 'f |c 5-r£- kT C/O ft j| il r ~s-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 1