opgemeten en daarna de pannen erop. In 1899 betaalde hij voor moeder de stenen. Vader was al in 1896 overleden. In 1899 werd aan S. Wognum het pad betaald onder aftrek van een pink bij de bul ter waarde van f 1,15. Verder zegt hij dat Bont is gereden (gedekt) 8 juli, De Bles is gereden 19 juli, idem De Zwart. In 1897 schrijft hij dat hij op 28 februari een ooievaar gezien heeft. Waarschijnlijk toen wel bijzonder voor deze trekvogel. In 1898 werden de koeien gedekt, hij zegt "het rijden der koeien": KSchotter 27 april, JWit 5 juni, Gbont 25 juni, Asfies 25 juni, GSchotter 10 juni, Beuk 10 juni, Bles 10 juni, Struikt 10 juli, Jong Asfies 27 juli, Boe 12 juni, KBont 13 juni, Vlam 24 juli, StruikOl 19 juni, Kort staart 25 juni, Duinpink, 3 juli, WitGr 22 juni, Stip 15 juli, Jonge Kortstaart 27 juli, de Bont. Ook lezen we iets over tienden, een soort belasting. Hij schrijft: tiendegeld te goed van C. Bos man, J. Spaansen, B. Kazenbrood, J. Stroker, J. Zwagerman. Ook is er is sprake van een Tiendbosch (1899). Betaald is f2,50 Einde 1900 geeft hij inzicht in de veestapel: 16 koeien en vaarsen, 6 pinken en een bul en twee veulens. Daarnaast waren er nog paarden. Ook in 1900 moest voor allerlei zaken aan diverse personen betaald worden. We lezen: S. Wognum f 1,15. Onderhoud f 15,50 J. Smit f 7,70 Huurceel f 2,50 (huurcontract)J. Rietveld f 44,- C. Bakker f 18,-, Zaad- noordijk f 11,00 A. Bijl f 1,80, J. Bakker (voor stal?) f 3,- A. Bijl f 6,80 J. Smit f 4,08 de Docter f 14,50, A. Bijl f 6,- A. Bijl f 1,0 1 bul van Pol f 11,- A. Bijl f 6,50. Bij J. Smit wordt maailoon genoemd. En zo gaat het door. Belasting eenmalig f 5,- en brandassuradeur 8,- J. Smit maaide de Crombalg voor f 22,-. Kleermaker f 8,50 J. Beukers f 5,50. Enkele keren T. de Jong, K. Dekker, J. Beuk, B. Opdam, A. Bogtman, J. Blankendaal, P. Zomerdijk en A. Ruis. Stort gemaaid en Saboijer? f 29,- Dapper merkt op dat er een nieuwe vijzel in de molen geplaatst is op 29 dec 1901 (bedoeld wordt de Aagtdorper- molen (de molen van Scherpen- zeel), zie Scoronlo no. 34 maart 2010). De molen stuk gewaaid op 14 februari. Op 21 maart een paard gekocht voor f 80,- 1900 of 1901 aan vee verkocht f 807,50 en gekocht 285,- In 1901 was het 7 en 8 januari verschrikkelijk koud zoals hij schrijft. Er ging geen boot meer door het kanaal. "Op het kanaal gereden" schreef hij, genietend van het ijs. Na 1901 hield hij zijn notities niet meer bij. Het boekje was (bijna) vol. Nog één keer beschreef hij zijn bezigheden: januari Hekweid gegrepeld, 20 maart groote boonen geplant, de eerste lammeren geteeld. 18 maart de eerste enkeling 26 maart, tezamen 9 lammeren van 5 schapen en een enteling. Op 28 maart, het was nog erg winters, sjalotten gelegd, 5 april graan en paardenbonen gepland en op 10 april aardappelen ge plant. Hekweid geslegt 12 april. Enteling 11 april, laatste enteling 18 april. Groene erwten 18 april. Pinken en paarden uitgezet (naar buiten dus) op 22 april. Koeien uitgezet op 30 april. Stort gemaaid 8 juni, Crombalg 15 juni, Stort thuis 21 juni. Hekweid 28 juni begonnen. Hooi thuis 15 juli. Tezamen 44 wagens, waarvan 11 Crombalg, 7 Stort, 2 Dijksenvlosakker, 24 Hekweid. Bloembollen gezaaid en stambo- nen geplant 1,2 en 3 juni. Op 17 juli de koeien in het groen Crombalg 27 juli, Hekweid 10 augustus thuis, 3 september Hekweid, 17 september Schoorl, 28 september thuis, 16 oktober Hekweid de 30ste thuis en 6 november Schoorl, 9 november koeien thuis 20 november koeien op stal 29 november paarden op stal 4 januari Brumen en Neb buiten. Niet alle in het boekje genoemde zaken zijn leesbaar of voor de le zer van nu begrijpelijk verwoord. Maar toch geeft dit boekje een mooi tijdsbeeld van wat er op het boerenbedrijf zoal leeft. Problemen met de kaasfabricage in 1928 Werd er rond 1893 volop kaas gemaakt door A. Dapper, die vaardigheid is kennelijk later verloren gegaan blijkens de briefwisseling tussen de 1 De boerderij aan de Laanweg in 1962 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 18